Årsavgiften ska återbetalas

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 29 oktober den del av köavgiften som avser 2021 ska återbetalas till de köande. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige tar beslut om att avveckla Bostad Luleå.

Stadsbyggnadsnämnden beslutade att årsavgiften till bostadskön ska återbetalas med den del som löper in i 2021.

Beslutet innebär återbetalning av summor mellan 20,80 kr till 229 kr, beroende på när den köande betalat avgiften.

– Det blir en extrakostnad för kommunen men det känns rätt att kunna avsluta Bostad Luleå på ett bra sätt, säger Anja Johansson, ordförande i stadsbyggnadsnämnden.

Återbetalningen kommer att ske så snart praktiska och tekniska lösningar är på plats för att kunna genomföra överföringen. Alla som står i bostadskön kommer få information så snart vi har säkerställt tillvägagångssätt för återbetalningen.

Text: Anita Sundberg

Foto: Frank Rizo

29 oktober 2020

Logotyp