Bättre vikarieläge i förskolan

Snart är februari här, även känt som vabruari. En tid som ofta kan innebära sjukdomar och vabbdagar. Något som också påverkar bemanningen i förskolan och behovet av vikarier ökar. – Läget är bättre i år, efter flera år där det var svårt att få tillräckligt med vikarier, säger Annica Backman, förskolans verksamhetschef.

Under perioden augusti-december 2019 var tillsättningsgraden för korttidsvikarier i förskolan 87 procent, jämfört med samma period 2018 då den var 67 procent.

– Under 2019 har drygt 200 nya korttidsvikarier rekryterats till barn- och utbildningsförvaltningen, varav cirka hälften har anställts inom förskolan, berättar Anna-Lena Hellström, chef för kompetensförsörjningen.

Februari innebär ofta mycket sjukdomar, det påverkar bemanningen i förskolan och behovet av vikarier ökar. I år är vikarieläget bättre än på flera år.

Det finns flera anledningar till det förbättrade vikarieläget. Bland annat har det under flera år pågått ett arbete för att attrahera fler och nya målgrupper som vill jobba som korttidsvikare.

Man har också infört introduktionsutbildning med lön för de vikarier som saknar tidigare erfarenhet inom yrket. Det har även införts fler stängningsdagar då ordinarie personal kan ägna sig åt kompetensutveckling och kvalitetsarbete.

– Vi har arbetat fokuserat med den här frågan under flera år. Både utifrån ett arbetsmiljöperspektiv och kompetensförsörjningsperspektiv. Arbetet med bland annat att attrahera nya målgrupper, introduktionsutbildning och fler stängningsdagar ser vi nu ge resultat. Jag vill också särskilt lyfta fram det arbete som förskolans manliga nätverk har gjort för att rikta blickarna mot förskolan, säger verksamhetschef Annica Backman.

Tekniken hjälper till

Införandet av den automatiska bokningsassistenten i systemet Time Care Pool bedöms också ha bidragit till att fler vikarier tillsätts.

– Genom att använda tekniken som finns att tillgå i vårt vikariesystem fullt ut så har vikariebeställningar och bokningar effektiviserats. Med hjälp av automatisk bokning när vikarier finns tillgängliga går också tillsättningen snabbare. Både vikarie och beställare får snabbt besked via sms, säger Anna-Lena Hellström, chef för kompetensförsörjningen .

Vikariefrågan är också en stående punkt vid förskolans samverkan mellan kommunen och facket.

– Våra medlemmar har under flera år signalerat att tillsättningsgraden varit låg i förhållande till beställningarna. Nu under hösten har vi fått signaler att många arbetsplatser i större utsträckning får vikarier. Dock finns det fortfarande arbetsplatser och områden som har svårare att få vikarier och där kommer vi att behöva fortsätta jobba. Ju fler och snabbare vi får in nya vikarier i systemet, ju större chans att vi får ännu bättre tillsättningsgrad, säger Tobias Skogsberg, huvudskyddsombud Kommunal.

FAKTA

  • I barn- och utbildningsförvaltningen finns det i snitt 300-320 korttidsvikarier registrerade i systemet Time Care Pool.
  • I förskolan finns arbetar det totalt cirka 458 behöriga och obehöriga förskollärare och cirka 264 barnskötare
  • Det finns 52 kommunala förskolor i Luleå kommun.

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Anders Alm

16 januari 2020

Logotyp