Bensbyvägen delvis avstängd för genomfart

Den 1 augusti startar vi arbete på gatan mellan Lulsundsrondellen och Kronanrondellen längs Bensbyvägen, Detta påverkar alla som kör längs Bensbyvägen. Busstrafiken dras om via Knektgränd och bilister hänvisas till Truppvägen på Lulsundet. Arbetet beräknas ta en månad att utföra.

Linjetrafik - ändring av busshållplatser

Notera att avstängningen av Bensbyvägen innebär att de hållplatser som vanligen är öppna kommer att stängas under en månad och att nya, tillfälliga busstopp har uppförts på Knektgränd på Lulsundsområdet.

För mer information om bussarna, se LLT Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. och Länstrafiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats.s webbsidor.

Arbetet som ska göras ligger i höjd med Logementet vid Kronanområdet. Detta påverkar alla som kör längs Bensbyvägen under perioden 1 augusti till 1 september.

Arbetet som ska utföras

Arbetena som ska utföras på Bensbyvägen är schakt, det vill säga grävning, återställning av markområde och slutligen asfaltering. Arbetet sker mellan Lulsundsrondellen och Kronanrondellen. Omledning av personbilstrafik sker via Truppvägen, följ anvisningarna på plats. Alternativa vägar till och från centrum kan vara Björkskataleden och vägen via Björsbyn.

Arbetet genomförs som ett samverkansprojekt mellan Luleå Kommun och NYAB inom markavtalet för drift och underhåll av Luleås gator.

Vi önskar att ni respekterar de hastigheter samt farthinder som gäller på Lulsundet. Vi vill även att föräldrar pratar med sina barn om det ökade trafikflödet i bostadsområdet. Håll gärna ett extra vakande öga på era husdjur också.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren

Logotyp