Beslut i skolfrågan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde i onsdags om effektiviseringar i skolan och förskolan. Det innebär bland annat att tre grundskolor och tre förskolor stängs, att subventionerade busskort för gymnasieelever tas bort samt att samverkan mellan Avan och Unbyn går vidare.

Bakgrunden till effektiviseringarna är att antalet barn, unga och äldre ökar snabbare än befolkningen i arbetsför ålder i Luleå och i Sverige som helhet. Skolverksamheten måste bedrivas kostnadseffektivt och kommer att behöva samlas i större enheter, utan att öka barn- och elevgruppernas gruppstorlek och samtidigt behålla grundbemanning i pedagogisk verksamhet.

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid dagens sammanträde bland annat att stänga ett antal grundskolor och förskolor.

Nämnden beslutade följande:

  • Subventionerade busskort för gymnasieelever tas bort.

  • Samverkan mellan Avan och Unbyn går vidare enligt scenario två, vilket innebär att förskole- och skolsamverkan etableras mellan kommunerna med förskoleverksamhet i Avan och skolverksamhet i Unbyn. Underlag i linje med inriktningsbeslut tas fram i samverkan med Bodens kommun.

  • Förslaget av en policy för effektiviseringar inom barn- och utbildningsförvaltningen bifalles med reservation från alla partier förutom Socialdemokraterna och Moderaterna.

  • Kyrkbyskolans stängning tidigareläggs till hösten 2019, Vitåskolan stängs hösten 2019 och Borgmästarskolan stängs 2020. Klöverträskskolan undantas från stängning.

  • Jämtögårdens förskola, Ängesbyns förskola och Karlsviks förskola stängs hösten 2019.

På grund av att dagens sammanträde drog ut på tiden flyttas övriga ärenden gällande bland annat medborgarförslag om att bygga omklädningsrum vid Ersnässkola och att sätta upp bås i dusch på skolor, idrottshallar och badhus fram till nästa nämndsmöte 22 maj.

Text och foto: Charlotte Högnelid

24 april 2019

Logotyp