Beslut om centrums skolstruktur tas i vår

Arbetet med att ta fram förslag på hur skolstrukturen i centrum ska se ut är inne i slutskede. I april startar den politiska beslutsprocessen. Innan beslut tas ska föräldrar och personal få tycka till om förslagen.

Tjänstepersoner från flera av kommunens förvaltningar arbetar tillsammans med att ta fram förslag till beslut. Utgångspunkten är att förskolorna och skolorna fortsatt ska ha en bra pedagogisk verksamhet, god arbetsmiljö och utbildningsplatser till alla barn och elever.

– Då Luleå står inför en befolkningsökning kopplat till allt som händer kring den gröna omställningen vill vi bereda plats i förskolor och skolor, både för befintliga och blivande barn och elever. Därför är det viktigt att det fattas beslut om en framtida skolstruktur i centrum, säger skolchef Maarit Enbuske.

Östra skolan är en av grundskolorna som finns i centrum.

Förslag presenteras i februari

13 februari kan alla intresserade ta del av förslagen för centrum lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats.

Innan politiken tar ställning till förslagen kommer tjänstepersoner bjuda in vårdnadshavare och personal i de berörda förskolorna och skolorna till samrådsmöten. Dessa tillhör centrum: Montessoriskolan, Residensskolan, Östra skolan, Charlottendals förskola, Förskolan Villa Kreativa, Hägerns förskola, Kallkällans förskola, Montessoriförskolan, Seminariets förskola och Solkattens förskola.

En viktig del i utredningens underlag har varit vårdnadshavares, personal och elevers synpunkter. Läs mer om dialogerna på kommunens webbplats lulea.se/skolstruktur.

Tidplan

Vecka 7: Förslagen på skolstrukturen i centrum publiceras på lulea.se

Vecka 9: Samrådsmöten med vårdnadshavare och personal.

Vecka 12: Den politiska beslutsprocessen startar.

Efter beslut kommer politiken bjuda in till dialog med berörda vårdnadshavare.

Förslag för skolstruktur i centrala Bergnäset

Utredning av Bergnäsets skolområde pågår under våren och förslag på skolstruktur för centrala Bergnäset väntas komma innan sommaren.

Om utredning skolstruktur

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Caroline Rönnberg
Foto: Vinter

Logotyp