Cykelvägen längs Notviksstranden öppen igen

Arbetet med etapp 4E i projekt Östra Länken som går mellan Tuna och Storheden pågår i bostadsnära områden. Det betyder att våra arbetsplatser flyttas om lite då och då. Nu öppnar vi till exempel cykelvägen längs stranden mellan Notviken och Storheden och den förblir öppen till och med 1 september.

Inom projektet Östra länken behöver även cykelvägar läggas om.

GC-väg längs Storhedsvägen stängs

Under perioden 1-31 augusti kommer däremot den tillfälliga gång- och cykelvägen längs Storhedsvägen att vara avstängd på grund av genomförande av förbättringsåtgärder.

Följ skyltningen längs sträckan.

karta cykelväg

Nu är strandvägen vid Notviken öppen för användning till och med den 1 september.

Text & Bild: Eva Sundgren

02 juli 2020

Logotyp