Då byggs modulerna på Hertsön

Under andra veckan i februari beräknas bygget påbörjas av den tillfälliga modulskolan och modulerna för bibliotek, fritidsgård och sporthall på Hertsön. Modulerna har redan börjat anlända till Luleå med tåg och väntar på att markarbetena ska bli klara.

Det var under våren 2021 som det visade sig att Hertsöskolan, som är en 4–9 skola, har en omfattande fuktskada. Under hösten 2021 tog barn- och utbildningsnämnden beslut om att en ny skola ska byggas där den mögelskadade Hertsöskolan står idag. I väntan på att skolan byggs kommer tillfälliga moduler i tre våningar att ställas upp.

Undervisningen beräknas kunna komma igång under höstterminen 2022 i den tillfälliga modulskolan på Hertsön.

Beräknad start för verksamheten till hösten

Marklov och bygglov är beviljade och arbetet med schaktnings-, fyllnads- och isoleringsarbeten pågår för att förbereda marken för grundläggning.

För att kunna flytta in i modulerna krävs en hel del arbete. Det gäller bland annat inredning, möblering och dragning av el och vatten. Beräknad tid för inflyttning är vid slutet av vårterminen. Det innebär att verksamheten kan komma igång i de nya lokalerna först till hösten.

– Tyvärr kan vi inte påverka tidplanen. Vi planerar nu för en smidig övergång och nystart till hösten i modulerna. Vi längtar till dess vi återigen kan vara samlade, säger rektorerna Mattias Nilsson och Gunilla Lundström på Hertsöskolan.

Årskurserna är tillfälligt utplacerade i andra lokaler till dess att modulerna finns på plats. Länk till annan webbplats.

Placering

Skolmodulerna kommer att placeras nedanför den befintliga skolbyggnaden, modulerna för sporthall, fritidsgård och bibliotek kommer att placeras parallellt med Backmyrvägen. Länk till annan webbplats.

Den befintliga skolan kommer att rivas för att ge plats åt den nya skolan samt bibliotek, fritidsgård och sporthall.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Lev Dolgarhov

19 januari 2022

Logotyp