Dagens utskott: unikt värdskap och förstudie om Teknikens hus

Luleå kan bli värdstad för Svenska Rallyt, som är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang. Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig idag bakom förslaget. Utskottet behandlade även förstudie om lokalisering av Teknikens hus till Södra hamnplan.

Förslaget är att inte bygga Teknikens hus på Södra hamnplan. Arbetsutskottet behandlade totalt 8 ärenden på sammanträdet den 9 november.

Luleå kan tillsammans med Region Norrbotten samt kommunerna Kalix, Boden och Piteå bli nästa värdregion för Svenska Rallyt.

Förstudie Teknikens hus

Frågan om att placera Teknikens hus på Södra hamnplan har diskuterats under en tid. Vid dagens arbetsutskott behandlades den förstudie som Luleå kommun tillsammans med Teknikens hus har tagit fram.

Förstudien har utrett förutsättningarna för platsen, konsekvenser, hinder, risker, framgångsfaktorer samt vilka genomförande- och finansieringsfrågor som måste uppfyllas.

Förslaget från kommunstaben är att inte bygga Teknikens hus på Södra hamnplan men att förstudien används som underlag för kommande beslut kring Södra hamnplans fortsatta utveckling och användning. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

– Kommunen står inför stora investeringar de kommande åren där vi måste prioritera mellan ett antal viktiga satsningar. I det läget bedömer vi inte det som motiverbart att investera i en dyr byggnad på Södra hamnplan. Vi hoppas att Teknikens hus tittar på andra lösningar som finns nära centrum, säger Fredrik Hansson, kommunstyrelsens förste vice ordförande.

Läs mer om förstudien Teknikens hus härlänk till annan webbplats

Värdskap Rally Sweden, World Rally Championship

Kommunerna Luleå, Boden, Kalix och Piteå har tillsammans med Region Norrbotten bjudits in att ansöka om värdskap av Svenska Rallyt, som är Sveriges största årligen återkommande sportevenemang. Tävlingen har traditionellt hållits i Värmland, men då de värmländska skogarna inte längre garanterar snö har Svenska Rallyt nu riktat blicken längre norrut.

Enligt kommunstabens bedömning kommer VM-rallyt att skapa goda förutsättningar för tillväxt och ett mervärde för Luleå som värdstad. Staben rekommenderar därför kommunfullmäktige att bifalla förslaget om att utgöra värdkommun tillsammans med övriga offentliga kommuner, och anslå tre miljoner kronor per år under perioden 2022-2024. Arbetsutskottet ställde sig bakom förslaget.

– Svenska vinter-rallyt är en unik internationell årlig VM-tävling. Etablerar vi rallyt i Norrbotten finns det förutsättningar att en av världens största motortävlingar blir ett stående event i vår region, säger Fredrik Hansson.

Läs artikel om Svenska Rallyt till Norrbotten härlänk till annan webbplats

Digital mötesplats i Råneå

Kommunstaben har tillsammans med Medborgarkontoret i Råneå fått i uppdrag att utreda möjligheten att använda Råneskolans aula till en digital mötesplats. Syftet med mötesplatsen är bland annat att skolans verksamhet ska få möjlighet att använda en digital utrustning som ett lärande för elever och kompetensutveckling för lärare.

En digital mötesplats i Råneskolans aula ger även möjlighet för föreningslivet att samverka med skolan. Det möjliggör för lokala föreningar att bedriva kulturella aktiviteter, såsom en digital biograf och e-sportsevenemang. 

Finansieringen av den digitala mötesplatsen kommer att ske inom befintliga ramar i respektive förvaltningar genom en samfinansiering. Arbetsutskottet rekommenderar kommunstyrelsen att godkänna förslaget.

Text: Malin Taavola

Bild: Luleå kommun, Svenska Rallyt

04 november 2020

Uppdaterat: 9 november 2020

Logotyp