Dags för snö igen

Vår ambition är att ha Sveriges bästa vintervägar men det är inte lätt att vara överallt samtidigt. När det snöar jobbar vi ibland dygnet runt och efter ett snöfall kan det ta mellan tio och tolv timmar att rensa gatorna. På en säsong kan vi förflytta mer än 4 miljoner kubikmeter snö. Vi hoppas på din förståelse och hjälp.

Under perioden 1 november - 15 april har vi personal i beredskap för snöröjning dygnet runt. Det är beredskapschefen som kallar ut till plogning och maskinförarna har då en timme på sig att komma på plats och starta jobbet. Under övrig tid kallas entreprenörer in vid behov.

Att ploga alla gator efter snöfall tar cirka tio till tolv timmar, men snöröjningsarbetet avslutas först ett par dagar efter själva plogningen. Vid långvariga och ymniga snöfall krävs omfattande resurser för att få ordning på våra gator.

Se filmen om snöröjningen i Luleå Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid stora snömängder arbetar vi dygnet runt men det kan ta tid att rensa alla gator. Arbetet kan ibland ta flera dagar.

Startkriterier

Vi startar snöröjningen vid 2–16 centimeter nysnö, beroende av temperatur, vind, tid på dygnet, snökonsistens och prognoser. Vid ihållande snöfall kan snödjupet variera från det man började ploga tills man är klar. 

Nytt för i år är att vi kommer att införa nattsänkning mellan 20–03 vilket kan innebära dubbla snömängden innan plogning kallas ut.

Det kan ta upp till 5 dagar, innan allt efterarbete med att återställa tillgängligheten, sikten, ta bort snöhögarna och spår/ojämnheter är klart.

Gång- och cykelvägar prioriteras

Vid snöfall/halka prioriteras våra gång- och cykelvägar och hela bredden sandas. Särskild vikt läggs på att få säkra skolvägar.

Olika startkriterier och åtgärdstider

  • Prioriterade gång- och cykelvägar 2 centimeter, 4 timmar
  • Övriga gång- och cykelvägar 4 centimeter, 6 timmar
  • Huvudgator 4–6 centimeter, 6 timmar
  • Bostadsgator 8–16 centimeter, 12 timmar
  • Enskilda vägar som kommunen sköter; 8 centimeter, 8 timmar

Försöker undvika tider med mycket trafik

Plogning, isrivning och snölastning av centrumhalvön sker normalt nattetid. För att vara minst i vägen för andra trafikanter försöker vi undvika tider när många är ute och åker. På gång och cykelvägar startas inte plogningen i samband med när barn och ungdomar är på väg till skolan.

På huvudgatorna sandas normalt bara korsningar, rondeller, kurvor, backar och busshållplatser. Vid rätta temperaturer kan salt användas som komplement.

På bostadsgator tillåts att snö plogas ut mot kanterna så att vägbanan blir smalare och nu tillåts även mindre snötippar för att minska transporten av snö till Porsön.

Smalare körbana på bostadsgator och fler snötippar

På bostadsgator accepterar vi periodvis smalare körbana, som minst 4 meter, som får ligga kvar och naturligt tina bort. Vi kommer också att tillåta fler lokala snötippar i bostadsområdena för att minska antalet transporter med snö till snötippen på Porsön.

Bostadsgatorna sandas endast vid extrem halka.

Vi behöver hjälp från dig som fastighetsägare:

  • Placera brevlåda och sopkärl innanför eller på tomtgräns
  • Lägg inte ut snö från fastigheten på gatan
  • Markera ut låga buskar eller andra hinder nära tomtgräns som är svåra att se när snödjupet ökar
  • Klipp och ansa träd/buskar som växer in över gatan och kan hindra sikten och framkomligheten
  • Undvik att parkera på gatumark vid snöfall

TACK för att ni ställer upp!

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild: Susanne Lindholm

Logotyp