De flesta är nöjda med stödet från socialtjänsten

Årets brukarundersökning inom individ- och familjeomsorgen visar att de flesta är nöjda med stödet från socialtjänsten i Luleå kommun. Det som behöver bli bättre är möjligheten att påverka den hjälp man får. Något som också gäller för övriga riket.

Flest positiva svar i missbruksvården

De flesta av de svarande, 84 procent är sammantaget nöjda med stödet de får av socialtjänsten i Luleå vilket följer riksgenomsnittet. Flest positiva svar, 90 procent, kommer från brukarna i missbruksvården. Lägst andel positiva svar, 64 procent, kommer från brukarna i barn- och ungdomsvården.

– Inom barnområdet ska vi analysera resultaten och tar fram förbättringsförslag för att få fler nöjda brukare, säger Raimo Roininen, verksamhetschef på Luleå kommun.


De flesta av de som svarat på undersökningen är sammantaget nöjda med stödet från socialtjänsten.

Möjligheten att påverka behöver förbättras

Lägst andel positiva svar, 56 procent, följer på frågan om brukaren kunnat påverka vilken typ av hjälp som erbjuds.

– Även om brukarna upplever att de har ett stort inflytande (86 procent) i dialogen med sin socialsekreterare upplever brukarna att de inte kan påverka vilken hjälp de får. Hjälpen som erbjuds motsvarar inte alltid den enskildes önskemål, förklarar Raimo Roininen.

I Luleå har 184 personer erbjudits att svara på enkäten, totalt inkom 80 svar. Ungefär lika många män som kvinnor svarade. Andelen svar är lågt 43 procent jämfört med 56 procent för riket.

FAKTA

 • Sveriges kommuner och regioner genomför varje höst, sedan fem år tillbaka, den nationella brukarundersökningen inom individ- och familjeomsorgen.
 • Undersökningen omfattar
  • Social barn- och ungdomsvård (inte familjerätt) till vårdnadshavare, ungdomar 13 år eller äldre (exkl. ensamkommande), ungdomar 13 år eller äldre (ensamkommande)
  • Ekonomiskt bistånd
  • Missbruks- och beroendevård.
 • Frågor som ställdes och andel positiva svar i mötet med kommunens socialsekreterare
  • Är det lätt eller svårt att få kontakt?
   Luleå 83 procent
   Riket 86 procent
  • Hur lätt eller svårt är det att förstå informationen?
   Luleå 94 procent
   Riket 90 procent
  • Hur stor förståelse visas för din situation?
   Luleå 84 procent
   Riket 84 procent
  • Efterfrågas dina synpunkter på hur du kan förändra din situation?
   Luleå 86 procent
   Riket 86 procent
  • Hur mycket har du kunnat påverka vilken typ av hjälp du får?
   Luleå 56 procent
   Riket 70 procent
  • Har din situation förändrats sedan du fick kontakt med socialtjänsten?
   Luleå 71 procent
   Riket 76 procent
  • Hur nöjd är du sammantaget med stödet från socialtjänsten?
   Luleå 84 procent
   Riket 84 procent

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

02 mars 2020

Logotyp