Det är dagvattnets dag idag

Temadagar finns det gott om, allt från kanelbullens dag till den internationella dagen för biologisk mångfald. En del väcker lite fniss och skämt, medan andra är mer seriösa. Så varför inte en dag för dagvattnet?

Under de senaste åren har allt fler kommuner fått problem med vattenbrist, eller nått sin maxkapacitet, när invånarna vattnar gräsmattor och fyller pooler varma dagar. Klimatförändringar tillsammans med nationella och globala krav, till exempel Agenda 2030, gör att vi måste använda vatten på ett hållbart sätt.

Vattnet i staden är en värdefull resurs som vi borde ta bättre vara på. Det gäller inte minst dagvatten – alltså regn och smält snö som rinner på våra gator. Hantering av dagvatten är en viktig fråga för framtidens hållbara städer.

– Jag tycker att det finns två saker som viktiga att lyfta i frågan om dagvatten. Dagvatten är och ska ses som en resurs och för att komma framåt krävs samarbete och en gemensam planering både inom kommunen och med externa aktörer. Externa aktörer är allt från små enskilda fastighetsägare till stor byggherrar liksom både samarbete med universitet och teknikföretag, säger Jenny Bergman, VA-ingenjör vid Luleå kommun.

Därför behöver dagvattnet en egen dag

Rätt hanterat bidrar dagvattnet till gröna och sköna innerstäder samtidigt som det minskar risken för översvämningar när det regnar riktigt mycket.

Många av de lösningar som finns för att ta hand om dagvattnet i staden skapar också andra mervärden. Mer grönt och planterat lockar insekter och pollinatörer, förbättrar luftkvaliteten, gör vistelsemiljöerna attraktivare för boende och gröna tak isolerar mot såväl värme som kyla.

Det finns också ett ökande intresse i samhället för att ta hand om dagvattnet och använda det istället för dricksvatten till bevattning av planteringar, spolning i toaletter eller renspolning av parkeringsytor och liknande.

Dagvattnets dag instiftades den 24 september 2020 av VA SYD. Den syftar till att uppmärksamma allt detta och få fler att se dagvatten som en resurs. För Luleå kommuns avelning för vatten- och avloppshantering är det självklart att vara med för att uppmärksamma denna dag.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Källa. Svenskt Vatten

Logotyp