"Det blir första gången vi röstar, det känns jättebra"

På söndagen anordnade kommunen ett valmöte för utrikesfödda i Kulturens hus. Deltagarna fick information om demokrati, varför det är viktigt att rösta och hur man röstar. Representanter från Invandrarrådet delade med sig av sina egna tankar kring demokrati. Budskapet från dem alla var "Gör din röst hörd. Gå och rösta!"

Mötet arrangeras av Luleå kommuns Invandrarråd och syftet är att öka valdeltagandet för utrikesfödda. Statistik från senaste valet visar på färre röstande, både i Luleå och i övriga landet, jämfört med inrikesfödda.

Valet 2018

• Utrikesfödda

Kvinnor: I Luleå röstade 70% av utrikesfödda kvinnor. I riket som helhet deltog 65%.
Män: I Luleå röstade 59% av utrikesfödda män. I riket som helhet deltog 58%.

• Inrikesfödda

Kvinnor: I Luleå röstade 91% av inrikesfödda kvinnor. I riket som helhet deltog 90%.
Män: I Luleå röstade 88% av inrikesfödda män. I riket som helhet deltog 89%.


Inger Fältros Lundgren valsamordnare på Luleå kommun, informerar om hur man röstar. Hon beskriver till exempel på vilka olika sätt man kan få hjälp om man inte tar sig till en vallkoal. Och att det finns röstmottagare i alla vallokaler som hjälper till om man har svårigheter när man ska rösta.

Daniel Smirat (S), ordförande i Invandrarrådet, inleder mötet och hälsar alla välkommen tillsammans med Åsa Koski, tjänsteperson i Invandrarrådet.
– Vi måste få alla utrikesfödda att förstå sina rättigheter och även det ansvar som en demokrati innebär, säger han bland annat.


Några av medlemmarna i Invandrarrådet får tillfälle att berätta om sin egen syn på demokrati. Ingen av dem kommer ursprungligen från ett demokratiskt land och de framhåller hur viktigt det är att inte ta demokratin för given. Från vänster Ali Valizadeh, Edmund Faddilsson och Lisa Kakar.

Ali Valizadeh talar om att de utrikesfödda kan bidra med olika kompetenser och kunskaper:
– Viktigt att vi inte tappar bort gruppen högutbildade i vårt arbete för ökat valdeltagande.

– I mitt gamla hemland Syrien är demokratin dyrköpt. Människor offrar sina liv för den, säger Edmund Faddilsson.

– Kvinnorna i Afghanistan saknar rösträtt. Därför är jag så glad att jag bor här nu och kan rösta, säger Lisa Kakar.

Ali och Parissa Valizadeh, från den Persiska föreningen Homa. Han är även med i Invandrarrådet.
– Viktigt att alla förstår att man kan påverka samhället genom att rösta. Om man är missnöjd med något måste man delta i valet för att försöka skapa förändring, säger han.

Fatemeh Ghasemi från föreningen Aurora, med sin mamma Badam, kommer från Afghanistan. De har bott i Luleå i drygt tre år.
Det tycker att dagens information är värdefull och de är båda inställda på att delta i valet. Eftersom de ännu inte är svenska medborgare kan de inte rösta till riksdagen, men till region och kommun.
– Det blir första gången vi röstar, det känns jättebra, säger Fatemeh Ghasemi.


Renu Sinha och Aditya Parida från Indiska föreningen. De försöker påverka sina föreningsmedlemmar att rösta.
– Jag kom till Lueå 1986 och har deltagit i alla val sedan dess, säger Renu Sinha.
Aditya Parida har också röstat i tidagare val sedan han kom till Luleå 2002:
– Det är allas vårat ansvar att rösta. Vi måste hjälpas åt att öka valsiffrorna för utrikesfödda. Det vinner hela samhället på, säger han.


Andreas Jönsson, strateg på Luleå kommun, informerar åhörarna om hur valet fungerar i Sverige.
– Valet består egenligen av tre val – riksdag, region och kommun. Den som är svensk medborgare kan rösta i alla tre, medan de som endast är folkbokförda i Sverige får rösta i region och kommun.
Han säger också att familjens vanor kan vara avgörande för kommande generations valdeltagande:
– Om föräldrar röstar är det stor sannolikhet att deras barn också gör det.


Sada Abdala och Mohamed Dahir Askur kommer ursprungligen från Etiopien och har bott i Luleå i tre år. Deras dotter är med på mötet som språkstöd och hon berättar att båda föräldrarna kommer att rösta i år.
– Det är fint att vi får den här möjligheten, säger Mohamed Dahir Askur.


Intresset att provrösta är stort. Här visar Åsa Koski en av mötesdeltagarna hur man stoppar valsedlar i valkuverten bakom den gröna skärmen.
– När man röstar på riktigt är man alltid ensam bakom skärmen. Det är viktigt att valhemligheten skyddas. Man behöver aldrig berätta vad man röstar på, förklarar Åsa Koski.


Kompisarna Nazret Amanuel och Elsa Ghidei kommer ursprungligen från Eritrea. De tar chansen att provrösta och bekanta sig med valsedlar och kuvert.
– Jag har röstat en gång tidigare. Jag är här som stöd till min vän som ska rösta för första gången, säger Nazret Amanuel.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Karin Kemi

Logotyp