Det gäller i skolan när restriktioner släpps

Den 29 september släpps restriktionerna i samhället men ännu finns covid-19 kvar. Det här gäller framöver inom skolan i Luleå.

– I kombination med att skolan är en arbetsplats och lyder under arbetsmiljölagen behöver vi fortsatt vara försiktiga. Där behöver vi alla hjälpas åt att fortsatt hålla avstånd, tvätta händer och vara hemma när vi är sjuka, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Fortsatt gäller det för alla, barn, elever och personal, att vara friska och symtomfria när de vistas i förskolan och på skolan.

Fortsatt gäller det för alla, barn, elever och personal, att vara friska och symtomfria när de vistas i förskolan och på skolan. Finns covid-19 i familjen gäller samma riktlinjer som tidigare, läs mer om vad som gäller på 1177. Länk till annan webbplats.

Det här gäller från den 29 september:

  • Håll avstånd när barn/elev hämtas och lämnas.
  • Möten med vårdnadshavare behöver ännu en tid ske på ett smittsäkert sätt.
  • Vid förkylningssymtom ska barnet/eleven ha varit friskt och feberfritt i två dygn innan återgång till förskolan/skolan.
  • Rekommendationen från Folkhälsomyndigheten är fortsatt att barn från och med förskoleklass lämnar prov vid symtom.
  • Har barnet/eleven kvardröjande symtom som lätt hosta eller snuva, och inte har testat sig, kan barnet komma till förskolan/skolan efter sju dagar, de två senaste dagarna utan feber och i övrigt frisk.
  • Fjärr- och distansundervisning får tillämpas endast på smittskyddsläkares inrådan och Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
  • Skolhuvudmän får inte längre själv besluta om fjärr- och distansundervisning för att minska trängsel i skola och kollektivtrafik.
  • Fortsatt främja utevistelse då det är bra för alla och minskar risken för luftvägsinfektioner.
  • Kulturskolan har återgått till att träffa eleverna på kommunens skolor och i Kulturskolans lokaler.
  • Skollunchen återgår till två rätter och salladsbuffé.

Mer information se Folkhälsomyndigheten: Vad gäller i skolan från 29 september? Länk till annan webbplats.


DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun

Logotyp