Dialog med föreningar – i coronatider

Luleå kommun har återkommande dialoger med det civila samhället som en del i en lokal överenskommelse. Den senaste dialogen handlade mycket om coronaviruset och de frågor och behov som föreningar och organisationer har med anledning av detta.

Dialogen, som gick av stapeln den 29 april, var på förekommen anledning webbaserad. Vid mötet deltog cirka 20 personer från civila samhället och 20 personer från kommunen.

Kommunen informerade bland annat om att Luleå nästa år firar 400 år. Deltagarna fick information om de uppgifter som Sveriges Kommuner och Regioner lämnat om beräknad ekonomi framöver och Fredrik Hansson, vice kommunalråd i Luleå kommun, informerade om kommunens åtgärder i samband med coronaviruset.

Något som flera föreningar lyfte upp är behovet av är ökad digital kunskap inom vissa grupper. Många föreningar och organisationer berättade även att de har fått ställa om och förändra sin verksamhet i rådande situation. Några exempel som togs upp under träffen var:

  • Luleå Makerspace har nu veckovisa webbmöten och når många fler, även från andra län. De kommer att ha workshop digitalt. Luleå Makerspace har tillverkat hållare till visir till regioner och kommuner.
  • Hyresgästföreningen har startat nätverket Goda grannar med syfte att grannar kan hjälpa varandra med att handla mat, någon att prata med osv. De behöver fler volontärer som kan hjälpa till.
  • Röda korset i Luleå samordnar volontärverksamhet till de som inte själva kan gå och handla, gå till apoteket osv.
  • Skådebanan ordnar musik för vård- och omsorgsboenden i kommunen. Totalt 14 konserter ska göras varav 10 kommer att ske under helgen.

Fredrik Hansson, vice kommunalråd, tycker att engagemanget är beundransvärt:

– Civila samhället är ett så viktigt komplement till den kommunala verksamheten och jag har sett så många goda exempel på aktiviteter som sker just nu.

Ett nytt möte för dialog är planerat om cirka en månad för att bland annat höra hur läget är bland föreningar, organisationer och vilka behov de ser hos sig själva och medborgarna.

Text: Stina Östman

Foto: Luleå kommun

30 april 2020

Logotyp