Digitala tjänster till äldre utvecklas

Äldre personer behöver bli mer delaktiga i det digitala samhället. Därför behövs kunskap om hur digitala lösningar kan anpassas till äldres behov och hur rädsla för ny teknik kan övervinnas. Luleå kommun ska, tillsammans med kommunerna i Kalix och Arvidsjaur samt Luleå tekniska universitet, arbeta med frågan i ett utvecklingsprojekt under två år.

– Vårt mål är att ta fram en teknisk lösning för att bland annat kunna erbjuda, film, musik, nyheter och samhällsinformation, som äldre ska kunna hantera på ett enkelt sätt, säger Stig Gabrielsson, projektledare.

Det ska bli enklare för äldre att ta del av digitala tjänster.

Social delaktighet

I projektet, DioD - Digital och delaktig, är tanken är att äldre, över 65 år, inom kommunal vård och omsorg ska kunna ta del av nöjen och information men också själva kunna kommunicera via ny teknik. Social delaktighet och att motverka ensamhet är viktiga delar i projektet. Men det är också en jämställdhetsfråga.

– Idag används digital teknik av fler äldre män än kvinnor, något vi vill ändra på, en viktig del i projektet är därför att förstå användarna och ta rätt på hur olika hinder kan övervinnas, förklarar Gabrielsson.

Äldre är med och påverkar

Utvecklingen ska ske i små steg där användarna får vara med och påverka. Arbetet kan resultera i någon form av stor skärm, som också har kamera. Den kan finnas på äldreboenden men också i hemmet för den som önskar. Där ska den äldre till exempel kunna nå filmkanaler eller annan underhållning, prata med personal eller anhöriga, ta del av olika evenemang via kameror på plats och mycket mer.

FAKTA

  • Projekt DioD - Digital och Delaktig har godkänts av Tillväxtverket och finansieras genom EU-medel samt Region Norrbotten och av samverkansparterna i projektet Luleå, Arvidsjaur, Kalix samt LTU.
  • Projektet beräknas vara klart hösten 2022.

Text: Bo Henry Pettersson

Foto: Shutterstock

04 juni 2020

Logotyp