Dubbel nytta för Teknikprogrammets solceller

Sedan hösten 2019 finns en solcellsanläggning på ett av taken i Luleå gymnasieby. Den används i undervisningen på Teknikprogrammet och Elprogrammet men genererar även en hel del el till kvarteret Kungsfågeln.

Solceller på tak

Det var hösten 2018 som Teknikprogrammet ansökte om bidrag till en solcellsanläggning av Luleå Datacenter (Facebook), numera META.

– När vi pratar om solkraft och vindkraft tänkte vi att det hade varit bra att kunna visa det på riktigt. Det är ju inte bara paneler på taket utan en massa teknik bakom och då kom tanken att det hade varit kul om vi kunde ha en egen anläggning, säger Tomas Audhav, lärare på Teknikprogrammet.

Ansökan beviljades och hösten 2019 installerades solcellerna. Utrustningen finansierades till största del av sökta medel men rektorsområdet för teknik har även bidragit med medel. Det är ett fullskaligt system såtillvida att den innehåller alla delar och är inkopplad på det reguljära elnätet. Hur mycket anläggningen producerar går att följa via livegrafik som bland annat visas på Teknikprogrammets interntv.

– Vi kan hela tiden se hur det ser ut, är det en solig dag går staplarna upp. Sen får vi även annan information, bland annat görs en omräkning till exempel hur många träd som har sparats genom att använda solceller. Hållbarhetsperspektivet var också en viktig del i vår grundidé, säger Tomas.

Anläggningen är nu en uppskattad del i utbildningen för såväl teknikprogrammet som elprogrammet. Systemet har till dagens datum levererat ca 4,5 Mwh elektricitet till Kvarteret Kungsfågeln och Luleå Kommun.

Här kan du följa anläggningen i realtid Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Marie Larsson
Bild: Luleå kommun

Logotyp