Så ska energieffektiviteten bli ännu större hos Luleå kommun

Luleå kommun ska bli ännu mer effektiva och moderna i sin energiförbrukning. Det sade Fredrik Thyselius, avdelningschef för fastigheter och verksamhetsnära service på stadsbyggnadsförvaltningen, inför stadsbyggnadsnämnden under torsdagen.

– Åtgärderna vi gjort, gör och ska göra är helt självklara, säger Thyselius.

Mer effektiva och moderna ska Luleå kommun bli i energiförbrukningen.

Ansluta alla uppvärmda fastigheter till fjärrvärmenätet, nyttja förnyelsebara energikällor i största möjliga utsträckning och vara i framkant med att använda ny teknik – det är några av sakerna Luleå kommun ska göra för att bli mer energieffektiva. Det sa Fredrik Thyselius, avdelningschef för fastigheter och verksamhetsnära service på stadsbyggnadsförvaltningen, när han informerade stadsbyggnadsnämnden om förvaltningens nutida och framtida arbete. När Vårt Luleå träffar Thyselius menar han att det är en självklarhet:

– Luleå som stad ska arbeta för att nå klimatmålen och vi på Luleå kommun har vision 2040 att förhålla oss till. Därför tycker jag åtgärderna vi gjort, gör och ska göra är helt självklara.

 

Energieffektivisering skapar trygghet

Thyselius tar upp Hälsans hus och Sunderby ishall som två bra exempel när det kommer till energieffektivisering från kommunens håll:

– På Hälsans hus gjorde det mycket för elförbrukningen att bara byta ut belysning och optimera ventilationen ytterligare. Tar vi sedan Sunderby ishall, så blev det mycket mer energieffektivt och miljövänligt när vi gick från ett kylaggregat baserat på ammoniakvatten till ett koldioxidbaserat.

– Sedan kommer och sker det arbeten hela tiden som påverkar till det bättre, ta bara gatubelysningen som vi kontinuerligt uppdaterar både på kommunala fastigheter och i gatunätet. Där sparas el och energi, men också utgör en ökad trygghet som vi inte heller får glömma, fortsätter Thyselius.

Bild på Fredrik Thyselius, avdelningschef för fastigheter och verksamhetsnära service på stadsbyggnadsförvaltningen.

Fredrik Thyselius, avdelningschef för fastigheter och verksamhetsnära service på stadsbyggnadsförvaltningen.

 

Kan alltid bli bättre

Andra aktioner som presenterades för stadsbyggnadsnämnden var användningen av styr- och reglerteknik för inneklimat, vilket till viss del innebär att kommunen anpassar ventilationen så att den endast är aktiv under öppet- och besökstider likt på Hälsans hus.

Val av exempelvis miljövänligt takpapp och biologiska fettavskiljare kan spara både energi och slantar i den kommunala plånboken.

Fredrik Thyselius ser positivt på kommunens framtid – dock menar han i samma veva att det kan göras mer:

– Såklart finns det alltid mer vi kan göra och jag tycker det är ett sunt tänk. Vi ska lyfta på varje sten och hitta bra effektiva, trygga och miljösmarta lösningar för att minska vårt klimatavtryck. Förutsättningarna och viljan finns, nu gäller det bara att arbetet fortsätter och att vi inte nöjer oss.

Nu och framöver genomförs bland annat utbyte av lysrör till LED, ventilationsutbyte för fastigheterna i Norra hamn och utökad etablering av elbilsladdstolpar för de kommunala tjänstefordonen. Detta för ett mer ännu mer energieffektivt och modernt Luleå.

Vybild över centrala Luleå. Fastigheterna i Norra hamn, röda husen längst fram på bild, ska få ett ventilationsutbyte.

Fastigheterna i Norra hamn, röda husen längst fram på bild, ska få ett ventilationsutbyte.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Adam Larsson Englund

Foto: Luleå kommun och Pexels

Logotyp