Enskilda avlopp i fokus

Under 2021 fortsätter kommunen inventeringen av enskilda avlopp. Målet är att inga onödiga utsläpp hamnar i naturen och förorenar våra vattendrag. Årets inventeringsområde omfattar
Råne älvdal från Orrbyn till kommungränsen norr om Niemisel.

Kommunen följer inventeringsplanen för enskilda avlopp som sträcker sig över tio år, från 2019 till 2028. Alla enskilda avlopp i kommunen ska inventeras och det gör vi områdesvis under den tiden på året när det är barmark. Närmast på tur står Råne älvdal (2019 - 2023), Persöfjärden (2023 -2025) samt Vitådalen (2026 - 2028). Prioriteringen har vi bland annat gjort utifrån viktiga naturskyddsvärden.

Johan Eriksson arbetar som miljöinspektör vid Luleå kommun. Han och hans kollegor kommer under sommaren 2021 att inventera enskilda avlopp i Råne älvdal

Bedömning av avloppet

Berörda fastighetsägare har fått ett brev där de uppmanas att skicka in en deklaration om avloppet, därefter kommer miljöinspektörerna ut för en kontroll. De kollar hur anläggningen är utformad och fungerar. Orenat avloppsvattnet kan leta sig ned i grundvattnet som vi sedan använder som dricksvatten. Upptäcks brister i anläggningen uppmanas fastighetsägaren att rätta till bristerna. Vid allvarliga brister förbjuds anläggningen och fastighetsägaren får några år på sig att anlägga en ny rening.

– Vi gör alltid en helhetsbedömning och tar med flera aspekter i vårt beslut. En anläggningens ålder kan påverka reningsförmågan och är en del av bedömningen. Den renande funktionen kan försämras redan efter 10-15 år och avtar med tiden. Vi kommer inte att förbjuda avloppsanläggningar enbart för att de är gamla, säger Johan Eriksson, miljöinspektör vid Luleå kommun.

Tillsynsavgift

För tillsynsbesöket tar Luleå kommun ut en avgift som är på 1 107 kronor per timme. Normalt tar arbetet cirka två till tre timmar per fastighet.

– Avgiften tas ut eftersom arbetet med tillsynen inte är skattefinansierad. Det går att jämföra med avgifterna för kommunalt vatten och avlopp eller för att söka bygglov. Det är den som berörs av arbetet som står för kostnaden, förklarar Johan Eriksson.

Kostnadsfri VA-rådgivning

Luleå kommun har en VA-rådgivning som hjälper fastighetsägare med att få koll på sitt avlopp och hitta en lämplig lösning för att åtgärda bristande avlopp. Det går även bra att kontakta VA‑rådgivningen på meänkieli och finska.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Foto: Susanne Lindholm

Logotyp