Fler LSS-bostäder är på gång

Den 7 november behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt sju ärenden. Bland annat statistikrapporter över ej verkställda beslut enligt LSS.

I statistikrapporten finns bland annat antalet gynnande beslut, 34 st enligt LSS, som inte verkställts inom tre månader, 18 av dem beror på att det inte funnits någon ändamålsenlig bostad.

– Socialförvaltningen har inte kunnat skapa och bygga nya boendeplatser i samma utsträckning som nya beslut om boenden tagits. En del boenden har gjorts om för att förbättra brandskyddet. Personer som fått gynnande beslut har även i vissa fall tackat nej till erbjuden bostad, eftersom vi inte har kunnat möta den enskildes önskemål avseende bostadsområde eller utformning, säger Raimo Roininen, verksamhetschef på socialförvaltningen.

Fler boendeplatser är på gång, bland annat i kvarteret Hägern där ett serviceboende med elva nya lägenheter ska inrymmas.

Efter handläggning och beslut om bostad stödjer verksamheten brukarna genom ex övergångskontrakt och boendestöd eller andra insatser.

Fler bostäder är på gång. Galärens nybyggda hus på Varvet ska inrymma ett serviceboende om 11 lägenheter. Gammelstad korttidshem ska byggas om för att ge plats till tre nya bostäder med särskild service.

Plan för bostadsförsörjning

– För att möta behovet tar vi fram en ny bostadsförsörjningsplan så att vi kan arbeta mer strategiskt och effektivt. Vi samarbetar med Stadsbyggnadsförvaltningen, och vi har skapat fler platser under året samt fortsätter att skapa nya. Vår bedömning är att vi kommer att möta behovet inom de närmaste sex månaderna, säger Raimo Roininen.

Föredragningslista till socialnämndens arbetsutskott den 7 november.länk till annan webbplats

 

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade

Text och Foto: Bo Henry Pettersson

01 november 2019

Logotyp