Fler samtal om skolstrukturen

Det pågår en utredning av skol- och förskolestrukturen i Gammelstad, Notviken, centrum och Bergnäset. Nu bjuds vårdnadshavare in till ytterligare digitala dialogmöten för att fler ska få möjlighet att delta.

– Vi vill ha förutsättningslösa samtal med berörda vårdnadshavare, dels för att lyssna in hur de ser på nuvarande skolstruktur, men även för att berätta om den utredning pågår, säger Emma Engelmark, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Nu bjuds vårdnadshavare in till digitala dialogmöten gällande utredningen av en ny skolstruktur.

Sker etappvis

Utredningen kommer att ske etappvis för de olika geografiska områdena, de områden som är prioriterade är Gammelstad, Notviken, Centrum och Bergnäset. Anledningen till att dessa områden är prioriterade är att kommunen där har störst behov av att se över strukturen.

Inbjudan utskickad

Informationen om mötet har skickats ut till vårdnadshavare via Lärplattformen (appen Unikum familj)Samtalen kommer att äga rum mellan 13-16 september.

Under arbetets gång sker även dialog med medarbetare inom förskolan och skolan i de geografiska områdena.

För att se och följa arbetet med utredningen av skolstrukturen, se sidan: www.lulea.se/skolstruktur Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp