Förslaget: Utveckla Porsöns bibblo

Tankar på att utveckla Porsöns bibliotek har kommit fram i både medborgardialoger och från personalen. Nu kan det bli verklighet och förhoppningen är att biblioteket, som nu har inriktningen barn och unga, ska bli en mötesplats för alla åldrar.

Frågan ska tas upp på kultur-och fritidsnämnden i mars. Då hoppas kultur-och fritidschef Patrik Bylin få ett uppdrag från politiken att se över hur biblioteksverksamheten på Porsön kan utvecklas.

– Vi ser möjlighet till att göra det som många Porsöbor efterfrågar och skapa en riktig mötesplats för alla åldrar. Att utveckla vårt barn-och ungdomsbibliotek, en önskan som syns tydligt i medborgardialoger och även kommer från vår personal, säger Patrik Bylin.

Planen är att utveckla Porsöns barn-och ungdomsbibliotek till ett bibblo för alla åldrar.

Naturlig mötesplats

Bibliotekspersonal deltar i arbetet med den kommungemensamma utvecklingsplanen för Porsön, där ett av målen är att utveckla mötesplatser i området. Här ses biblioteket som en naturlig plats för möten där läsfrämjande, information- och kulturförmedling står i centrum.

Genom en utökad biblioteksverksamhet på Porsön skulle det även bli lättare att nå ut till fler målgrupper som inte hittar till biblioteket på Björkskatan eller inne i centrum.

Den 3 mars tas frågan om att uppdra förvaltningen att se över möjligheter till utveckling upp på kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott och går sedan vidare till kultur-och fritidsnämnden den 17 mars.

Text: Therese Hedman

Foto: Pexels

Logotyp