Förslag: Mer pengar till barn-och ungdomsidrotten

Nu föreslås förändringar i LOK-stödet, det lokala aktivitetsstödet för idrottsföreningar. Genom att fokusera på barn och unga kan stödet fördelas mer jämställt och dessutom föreslås en höjning på 300 000 kronor.

Luleå kommun vill satsa mer pengar på barn och ungas idrott och föreslår förändringar i det så kallade LOK-stödet.

Med förhoppningen att fler barn och unga ska stanna kvar i idrotten föreslås nu förändringar i LOK-stödet, lokalt aktivitetsstöd, i Luleå. Från nuvarande 5 kronor per deltagartillfälle för alla mellan 7-25 år är förslaget att pengarna istället fördelas på åldersgruppen 7-20 år. Dessutom ska kommunens budget för LOK-stödet öka med 300 000 kronor till totalt 2,85 miljoner kronor.

– Vi har sett att i gruppen unga vuxna, 20-25 år, går två tredjedelar av stödet till killar. I åldrarna under 20 år är det mycket mer jämställt och vi vill satsa där och dessutom utöka LOK-stödet, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

LOK-stödet för personer med funktionsnedsättning föreslås dock fortsätta gälla upp till 25 år.

Förslaget ska nu behandlas av kultur-och fritidsnämndens arbetsutskott den 30 november och sedan kultur-och fritidsnämnden den 14 december.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock

Logotyp