Mer pengar till barn-och ungdomsidrotten

Luleå kommun förändrar nu LOK-stödet, det lokala aktivitetsstödet för idrottsföreningar. Genom att fokusera på barn och unga kan stödet fördelas mer jämställt och dessutom höjs potten med 400 000 kronor. Det beslutades på dagens möte i kultur-och fritidsnämnden.

Luleå kommun satsar mer pengar på barn och ungas idrott och genom förändringar i det så kallade LOK-stödet.

Med förhoppningen att fler barn och unga ska stanna kvar i idrotten ändras nu LOK-stödet, lokalt aktivitetsstöd, i Luleå. Från nuvarande 5 kronor per deltagartillfälle för alla mellan 7–25 år är förslaget att pengarna istället fördelas på åldersgruppen 7–20 år. Dessutom ska kommunens budget för LOK-stödet öka med 400 000 kronor till totalt 2,95 miljoner kronor.

– Vi har sett att i gruppen unga vuxna, 20–25 år, går två tredjedelar av stödet till killar. I åldrarna under 20 år är det mycket mer jämställt och vi vill satsa där och dessutom utöka LOK-stödet, säger Patrik Bylin, kultur-och fritidschef Luleå kommun.

LOK-stödet för personer med funktionsnedsättning föreslås dock fortsätta gälla upp till 25 år.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Shutterstock

Uppdaterad 14 december 2022

Logotyp