Första dagen med skola-hemma

Nu är Luleå gymnasieskola som annars har drygt 2 400 elever på plats igång med skola-hemma, distansundervisning för att begränsa spridning av covid- 19. Skolans rektorer har stämt av läget under dagen och rapporterar bland annat god närvaro bland elever och ökad kollegialt lärande där lärare hjälper varandra. 

– Jag är inget annat än grymt imponerad av våra skickliga lärare. Det fullkomligen flödar av kreativitet och uppfinningsrikedom. Lektioner blir av, eleverna loggar in och det fungerar, säger rektor Ellinor Bäckström Larsson.

Skola-hemma är en tillfällig lösning där gymnasieelver studerar på distans med anledning av regeringens rekommendation av att minska smittspridningen av Covid-19. 

Gymnasieskolan, som annars har drygt 2400 elever på plats, håller alltså stängt med anledning av regeringens rekommendation av att minska smittspridningen av Covid-19. Skolans rektorer har stämt av läget under dagen och rapporterar bland annat god närvaro bland elever och ökad kollegialt lärande där lärare hjälper varandra. Ändå hägrar en återgång till det normala.

– Även om skola-hemma fungerar är det en tillfällig lösning där vi vet att till exempel praktiska kurser på yrkesprogram får stå tillbaka. Vi är dessutom övertygade om att högsta undervisningskvalitet i alla kurser nås i ett vanligt klassrum där det finns större plats för variation och social interaktion, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Bibliotek- och IT-centrum tar emot elever

För att möta elevers och lärares behov av support under den här speciella tiden jobbar skolans Bibliotek- och IT-centrum på som vanligt.

– Det känns jättebra att vi fortsätter hjälpa elever och lärare. Vi ger teknisk support och servar datorer som vanligt. Dessutom får de elever som saknar internetuppkoppling jobba härifrån, säger Jessicka Sörmling, chef för bibliotek- och IT-centrum.

Biblioteket ska dock inte bli en samlingsplats, i så fall tappas hela poängen med att hålla skolan stängd. Därför är dörren låst och den som behöver stöd ringer på för att bli insläppt.

Räknar med fler supportärenden

Befarad anstormning uteblev den första dagen med skola-hemma. Innan lunch hade ett tiotal elever och lärare kommit in till bibliotek- och IT-centrum. Supportfrågor via digitala kanaler var något fler än vanligt, men totalt sett bedöms läget som lugnt.

– Vi räknar dock med att antalet ärenden kommer att öka den närmsta veckan när alla lärare varit inne och kört schemalagda lektioner via Teams. Det är ju först när man provar som man hittar svårigheterna, säger Jessicka Sörmling, chef för bibliotek- och IT-centrum.

Andra på distans

Elevhälsan, studie- och yrkesvägledare, studiopersonal och skolhandläggare finns på plats som vanligt och har du som gymnasieelev behov av att träffa dem går det bra att höra av sig - du gör det helst via Teams genom att ringa eller chatta med dem.

FAKTA

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Shutterstock

19 mars 2020

Logotyp