"Skola-hemma" gäller för Luleå gymnasieskola

Onsdagen 18 mars förbereder gymnasieskolans personal att eleverna ska få distansundervisning. Detta med anledning av regeringens rekommendation av att minska smittspridningen av Covid-19. Skolan är stängd för undervisning. Gymnasiesärskolans verksamhet pågår tillsvidare som vanligt.

För att undvika smittspridning undervisas gymnasieselever genom distansundervisning.

"Skola-hemma" innebär att eleverna ska göra sitt skolarbete hemifrån genom distansundervisning. Den startar upp torsdagen 19 mars och följer ordinarie schema.

– Gymnasieskolan har goda tekniska förutsättningar för att bedriva undervisning på distans. Vi har digitala verktyg som vi redan idag arbetar med och eleverna har en egen skoldator, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Information till elever

Detaljerad information om hur lektionerna ska ske kommer att finnas i elevernas Teams. Närvaro kommer att föras baserat på vilka elever som kopplar upp sig till mötet, från och med torsdagen.

Vanliga regler gäller för närvaro. Är eleven sjuk ska eleven frånvaroanmälas.

– För den som behöver hämta något från exempelvis sitt skåp så finns skolan öppen för att hämta saker under onsdagen, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef. 

Vid extra stöd

För de elever som inte har internetuppkoppling i hemmet eller behöver tillgång till tekniksupport kommer gymnasiebiblioteket att hålla öppet.

För elever som har åtgärdsprogram eller på annat sätt har behov av särskilt stöd finns möjlighet att få stöd i skolan.

– Elever som har frågor kontaktar skolan på samma sätt som tidigare, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Luleå kommun

17 mars 2020

Logotyp