Fortsatt lågt betyg för Luleås företagsklimat

I dag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen över Sveriges företagsklimat. Luleå kommer på plats 267 av landets 290 kommuner, ett tapp med sju placeringar sedan förra mätningen. Rankningen innehåller också positiva siffor. Upphandling, kommunpolitikers attityder och dialogen med kommunens beslutsfattare har förbättrats sedan förra mätningen. Kommunalråd Carina Sammeli:
– Vårt mål är att vara topp 50 och vi kommer fortsätta jobba för det.

Varje år gör Svenskt Näringsliv en enkätundersökning bland landets drygt 30 000 företag. Svaren ger en bild av hur företagsklimatet uppfattas av företagen. I år genomfördes undersökningen under perioden 3 januari till och med 31 mars. Så här svarade Luleås företagare på enkäten.

Rankingen bygger på resultatet från företagarnas enkätsvar och fem statistikfaktorer: jobb i kommunen, marknadsförsörjning, kommunalskatt, entreprenader och företagsamhet. Syftet med rankingen är att på en övergripande nivå visa var det är bäst att starta och driva företag i Sverige. Se Luleås resultat Länk till annan webbplats.

Luleå är på plats 267 av landets 290 kommuner när Sveriges företagsklimat mäts, ett tapp på sju placeringar sedan förra mätningen. Upphandling, politikernas attityder till företagande och dialogen med kommunens beslutsfattare får bättre betyg i år.

I årets ranking har upphandling klättrar 38 placeringar och kommunpolitikers attityder till företagande och dialogen med kommunens beslutsfattare 14 placeringar. Mätningen visar att största tappet gäller tillgången till medarbetare med relevant kompetens (-50) och påverkan av brottslighet och otrygghet (-26).

Både Svenskt Näringsliv och Sveriges kommuner och Regioner (SKR) genomför mätningar av företagsklimatet. Luleå kommun har som mål att senast 2025 vara topp 50 i någon av dessa mätningar. I SKR:s senaste mätning låg Luleå på plats 120.

Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S):

– Luleå ska vara en attraktiv plats att verka i och etablera sig i. I år har vi gjort extra satsningar kopplade till företagsklimatet men de har inte fullt ut slagit igenom än. Vi hoppas och tror att det kommer att ge resultat i nästa års mätning.

Exempel på förbättringar

Kommunens förvaltningar har tillsammans med det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region uppdraget att arbeta med att förbättra företagsklimatet. Sedan årsskiftet finns en arbetsgrupp vars uppdrag är att samordna och driva insatserna .Här är några exempel på åtgärder som genomförts hittills under året:

  • Promenader med lokala företag (inköpsenheten)
  • Serie frukostseminarier om offentlig upphandling (inköpsenheten)
  • Fler handläggare och bättre telefontider (miljö och bygg)
  • Drop-in för bygglov- och tillståndsfrågor (miljö och bygg)
  • Arbete kring bemötande och språk (flera avdelningar)
  • Dialoger med företag (miljö och bygg)
  • Företagsbesök
  • Koncept för platsen Luleå, fritt att använda för företag som vill locka anställda eller inleda samarbeten (kommunikationsenheten)
  • Marknadsföring av platsen Luleå (kommunikationsenheten)

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp