Företagen ger kommunen högre betyg

Luleå klättrar 15 placeringar i företagsmätningen som Sveriges Kommuner och Regioner presenterar i dag. Undersökningen mäter hur nöjda företagarna är med kommunens service vad gäller bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. – Ett steg i rätt riktning, säger kommunalråd Carina Sammeli.

Jämfört med förra året har Luleå kommun klättrat 15 placeringar till plats 120 av 198 kommuner. Luleås Nöjd kund-index (NKI) har ökat från 71 till 73. Resultat över 70 bedöms vara höga resultat.

– Jag är glad över den positiva utvecklingen som skett under föregående år. Goda förutsättningar för näringslivet är avgörande för att Luleå ska växa. Den här mätningen visar att vi har förflyttat oss i rätt riktning, men vi behöver fortsätta jobba hårt för att nå målet att vara topp 50, säger kommunalråd Carina Sammeli (S).

Luleå klättrar 15 placeringar i SKR:s Öppna jämförelse av företagsklimatet. Det är framför allt kommunens arbete med serveringstillstånd, markupplåtelse, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd som får bra resultat.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har genomfört mätningen Insikt för nionde gången sedan 2010. Det är företagare som har haft ett avslutat myndighetsärende med kommunen som har svarat på undersökningen.

Företagarna nöjda med kommunen

SKR:s Öppna jämförelser av företagsklimatet visar att företagarna i Luleå generellt sett är nöjda med kommunens service.

Inom myndighetsområdena serveringstillstånd, markupplåtelse, livsmedelskontroll samt miljö- och hälsoskydd får kommunen ett högt eller mycket högt resultat (mellan NKI 90 och NKI 71). Dessa har också förbättrat sitt NKI sedan föregående år. När det gäller myndighetsområdet bygglov har kommunen minskat med 7 enheter (NKI 55). Mest nöjd var företagen med serviceområdena bemötande och kompetens.

– Det är kul att se att vårt arbete med att bli en mer främjande och pedagogisk myndighet ger effekt. Att vi kliver upp två steg på indexet från 71 till 73 visar att vi är på rätt väg och att våra företag ser skillnad på de områden som vi sätter fokus på, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef.

Boden bäst i Sverige

Bäst av Sveriges kommuner enligt mätningen är Boden som toppar listan, tätt följd av Kalix på andra plats. Bland övriga kommuner kan nämnas Skellefteå på plats 165 och Umeå på plats 131.

FAKTA OM MÄTNINGEN

  • 198 kommuner har deltagit i undersökningen. Läs hela undersökningen Länk till annan webbplats.
  • Omkring 33 000 företagare har bedömt kommunernas service inom sex myndighetsområden: brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll samt serveringstillstånd. Frågorna berör sex serviceområden: information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.
  • När en kommun har ett NKI på 70 eller högre bedöms det vara ett högt resultat, 62-69 motsvarar godkänt och lägre än 62 är ett lågt resultat.
  • Läs mer om Luleå kommuns mål att bli topp 50

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén

Logotyp