Företagsklimatet på samma nivå som tidigare

Luleås företagare ger kommunen fortsatt lågt betyg i Svenskt Näringslivs enkätundersökning gällande företagsklimatet. Enkäten som presenterades idag visar att 31,6 procent av de 190 företagare som svarat tycker att företagsklimatet är bra. Resultatet är ungefär samma som förra året.

Det företagen önskar mest av kommunen är bland annat snabbare handläggning, bättre dialog, bättre förståelse för företagande hos kommunens beslutsfattare, fler bostäder och mer byggbar mark för verksamheter.

– Det är otroligt tråkigt att vi inte visar en positiv förändring. Under 2022 har vi gjort en rad insatser som borde ge resultat i nästa års mätning. Vi är på väg men mycket återstår att göra, säger kommunalråd Carina Sammeli.

Luleå kommun får fortsatt lågt betyg i Svenskt Näringslivs enkätundersökning om företagsklimatet. Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) hoppas att de åtgärder som nu genomförs för att förbättra företagsklimatet leder till bättre resultat nästa år.

Om undersökningen

Varje år får företagare i hela Sverige möjlighet att bedöma företagsklimatet i sin kommun via en enkät från Svenskt Näringsliv. Enkäten som skickades ut i början av januari vänder sig till Svenskt Näringslivs medlemsföretag. Företagarna behöver inte ha varit i kontakt med kommunen för att svara.

I Luleå har företagens sammanfattande omdöme sjunkit marginellt sedan förra året, från 2,94 till 2,90 av 6 möjliga. Genomsnittet för Sverige är 3,4.

De flesta kontakter som företagarna i Luleå har haft med kommunen har gällt tillstånd, tillsyn och upphandling.

Nöjdheten med kommunens upphandling har ökat något, från 2,48 till 2,60. Även omdömet kring dialogen mellan företagen och kommunens beslutsfattare har vänt uppåt, från 2,25 till 2,45.

Däremot får kommunens myndighetsutövning vad gäller service och bemötande, förståelse för verksamheten, rimliga handläggningstider och tillgängligheten till handläggare fortsatt lågt betyg.

Högst betyg får ”mobilnät och bredband” och lägst betyg får ”information till företagen”, vilket är oförändrat från föregående år.

Rankingen presenteras i höst

Hur Luleå hamnar i relation till andra kommuner i rankingen av företagsklimatet redovisar Svensk Näringsliv till hösten. I den rankingen utgör enkätsvaren en del men där ingår även statistiska faktorer som till exempel kommunalskatt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Peter Rosén, Helena Holm

Logotyp