Fortsatt möjlighet till ”skola-hemma” för högstadiet

Sedan januari har högstadieskolor haft möjlighet att växla över till fjärr- eller distansundervisning för att minska smittspridningen, något som kommunen väljer att förlänga fram till den sista april.

– Vi ser april månad som en övergångsperiod där vi följer smittspridningens utveckling, vår förhoppning är att vi i maj kan ha närundervisning på heltid i våra högstadieskolor, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Kommunen väljer att förlänga möjligheten till att bedriva fjärr – eller distansundervisning fram till den sista april.

Regeringen meddelade i januari att det var möjligt för grundskolor, i de högre åldrarna, att använda fjärr- eller distansundervisning, så kallad ”skola-hemma”, för att undvika trängsel i skolans lokaler och i lokaltrafiken. Det har också gjorts i Luleås grundskolor om än begränsat och restriktivt.

Möjligheten förlängs

Kommunen väljer att förlänga möjligheten till att bedriva fjärr – eller distansundervisning fram till den sista april.

– I och med denna åtgärd, kan vi, om vi behöver, minska antalet som vistas samtidigt inom skolan. Det gör att vi bättre kan nyttja lokalerna och glesa ut bland de grupper som har undervisning på plats när det behövs, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Som tidigare omfattas inte grundsärskolan och grundskolans tidigare skolåldrar.

FAKTA

  • Möjligheten till fjärr- eller distansundervisning kan ges till årskurserna 7, 8 och 9. Kommunen beslutade i januari att varje årskurs kan nyttja den här möjligheten med upp till två dagar per vecka.
  • Vid användande av fjärr- eller distansundervisning har eleverna utan kostnad tillgång till de lärverktyg som behövs.
  • Elever som får fjärr- eller distansundervisning har rätt till skolmat. Det finns möjlighet att hämta varm skollunch från skolan de dagar som eleverna har fjärrundervisning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Shutterstock

Logotyp