Fritids legomästare koras

Under två veckors tid deltar olika fritidshem i Luleå kommun i ett projekt som kallas Lego masters fritidshem. Ett projekt skapat för att, på ett kreativt och lekfullt sätt, utveckla och öka elevernas intresse för teknik.

– Eleverna har fått testa på att utveckla idéer, lösa problem och omsätta dessa i sitt bygge tillsammans på fritidshemmet. Nu i pandemins tider känns det extra kul att få till ett så stort engagemang från både elever och pedagoger, säger Åsa Öystilä, fritidshemsutvecklare i Luleå kommun.

Processen är i full gång på Öhemsskolans fritidshem Kvarnen.

Från tanke till färdig konstruktion

Legoprojektet har skapats i ett samarbete mellan fritidshem i område norr i Luleå kommun och leksaksbutiken Lekia. I projektet deltar elever från fem skolor med totalt tolv olika konstruktioner. De skolor som deltar är Mariebergsskolan, Öhemsskolan, Persöskolan, Sunderbyskolan och Stadsöskolan.

Uppdraget är att konstruera ett bygge vars tema eleverna själva fått välja, till exempel ur en film, en saga eller någon annan visuell media och därefter applicera det till sin konstruktion.

– Det är kul att bygga med lego. Vår temapark handlar om att vara sig själv. Figurerna kommer från olika världsdelar och alla har olika egenskaper. Vissa av karaktärerna finns i vår närhet, t.ex. fröknarna Rosi och Johanna, vi barn själva och några pappor, berättar Hannes, Malte och Charlie, från Sunderbyskolans After School.

Bästa bygge vinner

Den 7 maj kommer eleverna presentera sina byggen digitalt för en utsedd expertjury, bestående av två utvalda chefer i kommunen och en representant från Lekia. Under presentationerna kommer eleverna få dela med sig av sina upplevelser och tankar kring byggandet samt visa upp den slutliga konstruktionen. Juryn bedömmer sedan vem som lyckats bäst utifrån kriterierna igenkänning, fantasi/kreativitet och svårighetsgrad.

Efter presentation och bedömning visas alla konstruktioner på en gemensam utställning på leksaksbutiken på Storheden.

FAKTA

  • Fritidshem är en pedagogisk gruppverksamhet dit elever från 6 års ålder till och med 13 år kan gå före och efter skoldagen. Fritidshemmets uppgift är att komplettera utbildningen i skolan och erbjuda barn en meningsfull fritid och rekreation. 
  • Legoprojektet är bara ett av flera som fritidshemsutvecklarna på Luleå kommun tagit fram.
  • Den 11 maj uppmärksammas arbetet med fritidshemmets dag.
  • I slutet av maj kommer graffiti-konstnären Tim Nedrup till Luleå för att liva upp skolor med sin konst.
  • I sommar kommer personer från Teknikens Hus åka ut till ett par fritidshem och bygga drakar med eleverna.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Nina Aronsson

Bild: Öhemsskolans fritidshem Kvarnen

Logotyp