Gamla Hermelinsparken föryngras

Hermelinsparken fortsätter att utvecklas och ska nu få ännu en uppfräschning. Förutom att många av de gamla träden ska tas ned och ersätts med nya, blir det bättre belysning och ökad tillgänglighet.

Den 20 maj börjar kommunens parkavdelning med nedtagningen av björkar i parkområdet och i samma veva genomförs rensning av buskagen. Veckan därpå startar entreprenören VägSäk AB med det stora arbetet i parken. Då ska åldrade träd och buskar såsom björk, poppel, hägg, gran och olika buskage tas bort och ersättas med nytt. Sammantaget är det cirka 2 000 växter som ska nyplanteras i parken.

Återplanteringen sker med träd som ska ge ny energi åt växtligheten och grönskan. Längs Köpmangatan kommer till exempel ett 60-tal nya björkar att förstärka inramningen av parken. I parkområdet planteras ett 30-tal vårtbjörkar (Betula Pendula Finlandia) tillsammans med Rödbladig Glasbjörk, Lärk, Silverpil, Hägg, Rönn, Bergskörsbär och Aplar.

Ökad tillgänglighet

Projektet som startas i maj och pågår till slutet av september innebär att befintlig park byggs om så att den kan driftas och underhållas mer rationellt och långsiktigt till en lägre kostnad. Parken kommer att bli mer tillgänglig genom de funktioner som förbättras och tillförs. Det i sin tur kommer att öka användning och därmed attraktiviteten i området.

– Vi satsar även på ny, bättre belysning för att öka tryggheten, säger David Savilahti, projektledare för arbetet i Hermelinsparken.

Vy från Hermelinsparken (kvarteret Duvan) mot Rådstugatan. Luleå Högre Allmänna läroverk i bildens mitt. Fotograf: Aero Materiel AB Stockholm H2515. Originalbild i Byggnadsnämndens arkiv, pärm K3:3.

Historiskt parkområde

Hermelinsparken är Luleås äldsta park och, med sina 2 hektar, största anlagda park. Den anlades 1870 som stadsträdgård vilket även är orsaken till att den närliggande gatan heter Trädgårdsgatan. Parkens eget namn fick den från Samuel Gustaf Hermelin.länk till annan webbplats

– Det är viktigt att bevara och upprätthålla parkens historiska förankring men med vissa moderna tillägg, säger stadsträdgårdsmästare Michael Öhman som är med i projektet om Hermelinsparkens upprustning. I den andan kommer även den anrika fontänen framför Norrbottens museet att upprustas och nya munstycken till vattenkaskaderna skall monteras.

I projektgruppen har man arbetat mycket med hur man bäst kan anpassa ytorna så att de kan användas för aktiviteter, dels genom att skapa kuperade ytor, dels genom att flacka ut passagerna in mot parken.
– Vi vill att parken ska vara fylld av liv och rörelse för alla. Där ska man till exempel kunna ha picknick, se på uppträdanden och besöka julmarknader, säger Michael Öhman.

FAKTA

Text: Eva Sundgren
Illustrationer: Tema:
Foto: Luleå kommuns historiska bildarkiv

14 maj 2019

Logotyp