Gemensam upphandling av stöd för rekrytering

Kompetensförsörjning är en viktig och högt prioriterad fråga hos arbetsgivare i allmänhet och offentliga arbetsgivare i synnerhet. För att stå starka i konkurrensen om arbetskraften har Bodens kommun, Luleå kommun och Piteå kommun för första gången gemensamt upphandlat stöd för rekrytering av medarbetare och chefer.

Det är rekryterings- och bemanningsbolaget Studentconsulting som kommer att hjälpa kommunerna med rekrytering av personal.

Personalcheferna för Piteå, Luleå respektive Bodens kommun

Ewa Degerman, Piteå kommun, Birgitta Nilsson, Luleå kommun och Maria Lundgren, Bodens kommun, är nöjda med det nya gemensamma avtalet och ser fram emot fortsatt samarbete.

Samarbete i rekryteringsfrågor är viktigt och nödvändigt för att lyckas anser personalcheferna i de tre kommunerna.

– Vi är övertygade om att vi stärker varandra genom samarbeten och tror att detta också påverkar våra möjligheter att attrahera medföljande på ett nytt sätt, säger Birgitta Nilsson, personalchef i Luleå kommun.

– För att bredda rekryteringsunderlaget behöver vi stöd från etablerade rekryteringsföretag som dels har egna databaser med kandidater och samtidigt verkar över hela landet, säger Ewa Degerman, personalchef i Piteå kommun.

– Vi tre kommuner har stora kompetensförsörjningsbehov nu och framledes. Med detta avtal skapas ett partnerskap där vi tillsammans med StudentConsulting förstärker våra egna resurser och kompetenser för att kunna möta våra utmaningar på ett ännu bättre sätt, säger Maria Lundgren personalchef i Bodens kommun.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Piteå kommun

Logotyp