Grön energi, samverkan och säkerhet i fokus under Arctic Frontiers

Lanseringen av Arctic Urban Regional Cooperation (AURC), fokus på grön energi samt en gemensam nordlig agenda för tillväxt, säkerhet och samarbete. Det var några av punkterna som behandlades under konferensen Arctic Frontiers i Tromsö.

Arctic Frontiers är en årlig norsk internationell Arktiskonferens med beslutfattare, internationella organisationer, urfolk, näringsliv och forskare. Luleå kommun är medlem i Arctic Mayors´ Forum sedan år 2020, en organisation med kommunalråd och borgmästare från hela Arktis.

Carina Sammelis deltagande i Big Picture tillsammans med Norges statsminister Jonas Gahr Støre.

Arctic Urban Regional Cooperation, AURC, sammanför 15 städer och samhällen från det europeiska Arktis och icke-europeiska Arktis för att samarbeta kring gemensamma utmaningar, inklusive att skapa ett mer socialt hållbart Arktis som går mot en mer inkluderande ekonomisk utveckling i Arktis och en grön omställning.

Genom AURC projekt kommer Luleå kommun att utbyta kunskap och erfarenheter kring ämnen som exempelvis attraktiva städer, kompetensförsörjning, ungdomsdeltagande, kulturutveckling och jämställdhet. Från kommunens sida deltar Julia Hanson, inflyttningskoordinator och Nataliia Hammarberg, internationell strateg.

– För första gången kommer ett nätverk av städer från hela Arktis att arbeta tillsammans för att tackla gemensamma utmaningar. Arctic Urban Regional Cooperation ger oss möjlighet att tillsammans med andra städer i Arktis utforma projektets innehåll för samverkan och dialog, säger Nataliia Hammarberg.

Under konferensen fanns ett flertal paneler. Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande, deltog som talare i den mest centrala panelen under Arctic Frontiers, såkallad Big Picture, med temat Rethinking Arctic Development tillsammans med Norges statsminister Jonas Gahr Støre. Panelen handlade om Arktisk ekonomisk utveckling med fokus på flera värderingar och ett behov av samexistens bland olika intressen.

– Det sker en stark tillväxt i hela Norra Norden, med nyindustrialisering och ökad elproduktion. Vi har mycket gemensamt, inte minst behovet av ökad inflyttning. Vi har mycket att lära av varandra, exempelvis kan vi lära av Tromsös arbete med unga och deras inflytande och Oulus arbete med kultur, säger Carina Sammeli.

Hon deltog också i fyra andra paneler med fokus på utmaningar och möjligheter som globala förändringar innebär för lokala samhällen, stärkt samarbete mellan nordiska länder i Arktis, en gemensam nordlig agenda för tillväxt, säkerhet och samarbete för Finland, Sverige och Norge med mera.

– Vårt deltagande på konferensen har gett oss möjlighet att berätta om vad som händer i Luleå och de utmaningar vi står inför. Vi har även fått vara med och prata med bland annat Europeiska kommissionen om de behov av stöd vi har för att kunna utvecklas och attrahera fler att bo i Luleå.

Kommunfullmäktiges ordförande Daniel Smirat deltog i panelen med fokus på säkerhet, gröna industrier och behovet av samarbete mellan nordiska länder.

– De arktiska frågorna har under den senaste tiden fått ett ökat fokus, dels på grund av den geopolitiska situationen, men även på grund av att de arktiska samhällena har en hel del gemensamma utmaningar och möjligheter. Vi som kommun har en viktig roll att spela genom att dela våra goda exempel och erfarenheter från arbetet med samhällsomställning, industrietableringar och kompetensförsörjning, men vi har även en hel del att lära från de kommunerna i vår region. Därför har vi valt att engagera oss mer i de arktiska frågorna och vi vill fortsätta vara en röst för det lokala perspektivet, säger han och fortsätter:

–Min förhoppning är att vi fördjupar samarbetet med kommunerna i arktiskt, särskilt Oulu och Tromsö som vi samarbetat med under många år, och att vi tar med oss goda exempel från andra kommuner som hjälper oss att utveckla Luleå.

Tillsammans med Tromsö kommun och Uleåborgs stad arrangerade Luleå kommun också ett eget side-event under Arctic Frontiers med fokus på en gemensam nordlig agenda för tillväxt, säkerhet och samarbete för Finland, Sverige och Norge.

Luleå kommuns representanter deltog i mötet med Arctic Mayors´ Forum och representanter av Europeiska unionens yttre åtgärder och Europeiska kommissionens DG Mare för att diskutera EU arktiska politik, Arctic Urban Regional Cooperation (AURC) projekt, samarbete med Arctic Mayors´ Forum med mera.

FAKTA

  • Arctic Frontiers är en årliga norsk internationell Arktiskonferens med ett brett deltagande av beslutfattare, internationella organisationer, urfolk, näringsliv, forskare med flera. Läs mer: https://www.arcticfrontiers.com. Länk till annan webbplats.
  • Kommunstyrelsen beslutade i januari 2020 att Luleå ska bli medlem i Arctic Mayors Forum – ett nätverk mellan borgmästare, kommunalråd och lokalt valda samhällsledare från olika städer i det arktiska området.
  • Luleå tekniska universitet är ledande inom flera områden på forskning och utveckling kopplat i arktisk miljö, som olika testbäddar i kallt klimat.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

07 februari 2024

Logotyp