Grundsärskolan ansöker om projektmedel

Luleå kommun har avsatt fyra miljoner kronor per år i en pott för sociala investeringsmedel som ska skapa jämlik hälsa i Luleå. Grundsärskolan vill ansöka om medel för att driva ett projekt inom området. Det var ett av de ärenden som behandlades vid barn- och utbildningsnämndens 19 oktober.

– I samverkan med Luleå tekniska universitet vill grundsärskolan utifrån praktiknära erfarenheter och från samtal belysa och problematisera grundsärskoleelevers existentiella hälsa, säger Louice Stridsman, verksamhetschef i grundskolan.

Den långa utredningsprocessen till grundsärskolan påverkar elevers självförtroende och mående. Nu vill grundsärskolan ansöka om medel för att driva ett projekt som kan tillämpa praktiska arbetssätt för att öka elevernas mående och på sikt främja deras lärande.

Det finns ofta en lång process i bakgrunden innan en elev blir mottagen i särskolan. Ofta är upplevelsen bland de elever som börjar i särskolan att de inte klarar skolan. Den långa utredningsprocessen påverkar elevers självförtroende och motivation på ett negativt sätt.

– Vi vill att projektet ska resultera i tillämpliga praktiska arbetssätt och erfarenheter i mötet med elevgruppen som kan bidra till att öka elevers mående och på sikt främja deras lärande, säger Louice Stridsman.

Projektets kostnader består främst av doktorand och personella resurser hos både grundsärskolan och Luleå tekniska universitet. Kostnaderna är tänkta att finansieras till merpart av medel från sociala investeringar.

Barn- och utbildningsnämnden godkände förvaltningens förslag att ansökan för sociala investeringar lämnas in.

Se ärendelista Länk till annan webbplats.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Anders Alm

19 oktober 2022

Logotyp