Gymnasiet inför växelvis fjärrundervisning

För att värna om elever och personal och bidra till att minska smittspridningen utökar Luleå gymnasieskola fjärrundervisningen i vissa program.

– Vi startar måndag den 16 november och i nuläget planerar vi för att det ska pågå fram till jul. Syftet är att minska trängseln i skolan och i kollektivtrafiken, säger Eva Lindbäck, gymnasiechef.

Från och med måndag kommer årskurs 2 och 3 på högskoleförberedande program ha fjärrundervisning varannan vecka.

Fjärrundervisning varannan vecka

Det är klasserna på högskoleförberedande program åk 2 och 3 (med något undantag) som kommer att växla mellan skolförlagd undervisning och fjärrundervisning varannan vecka. Även andra klasser kan ha fjärrundervisning enstaka dagar. Det kommer att finnas möjlighet för elever som behöver extra stöd att komma till skolan även under en ”fjärr-dag”, efter beslut av rektor.

– Rektor och mentorer informerar berörda klasser. Eleverna har god kunskap i hur fjärrundervisningen fungerar - åk 2 och 3 fick ju öva under vårens Skola Hemma-period, och elever i åk 1 har fått prova på fjärrundervisning under hösten, säger Eva Lindbäck.

Personalen ute i gymnasiekvarteren arbetar nu intensivt med att skapa så bra förutsättningar som möjligt, trots att alla elever inte kan vara i skolan samtidigt

Fem viktiga råd till gymnasieelever

  • Om det går att ordna, så är det bra att ha en lugn arbetsmiljö hemma.
  • Tänk på att variera arbetsplatsen för att inte få problem med rygg och nacke.
  • Att ta pauser och röra på sig är mycket viktigt.
  • Det går att nå elevhälsans personal på skolan om det skulle behövas.
  • Tveka inte att höra av er till skolan om det uppstår problem.

Text: Caroline Rönnberg

Foto: Shutterstock

12 november 2020

Logotyp