Håll koll i brevlådan – nu kommer SCB:s medborgarundersökning

Just nu har 1600 slumpmässigt utvalda Lulebor chansen att svara på en undersökning om deras upplevelse av kommunen. Det kan bland annat röra den service kommunen ger, miljön du bor i, ditt förtroende för kommunens politiker och hur trygg du känner dig.

Om du blivit utvald att besvara medborgarundersökningen så har du möjlighet att bidra med ditt svar genom en pappersenkät eller via webben. Webbenkäten finns på både svenska och engelska. Pappersenkäten kan du även få på arabiska genom att ringa 010-479 69 30.

Den årliga medborgarundersökningen är nu igång.

Så går det till

Det kommer inom kort ett informationsbrev till dig som blivit slumpmässigt utvald, antingen i din fysiska brevlåda eller i din digitala brevlåda. Som utvald får du möjlighet att svara på digitalt vis eller genom en pappersenkät:

Föredrar du att besvara enkäten digitalt så kan du göra det genom en webbenkät. I ditt informationsbrev hittar du inloggninguppgifter till webbenkäten och mer information.

Föredrar du att besvara enkäten på papper så kan du invänta pappersenkäten som kommer till din fysiska brevlåda inom två veckor efter du fått informationsbrevet.

Det är frivilligt att delta i undersökningen men genom att bidra med dina upplevelser har du möjlighet att påverka utvecklingen i Luleå kommun.

Sista svarsdag

Alla svar ska ha inkommit till SCB senast den 7 november. Det innebär att postenkäter måste postas senast den 3 november. Sista dag att besvara enkäten på webben är 7 november, kl. 13.00.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högström/SCB

Bild: SCB

Logotyp