Höga flöden i Råneälven

SMHI varnar för höga flöden i Råneälven och kulmen väntas nås under lördagen. Tänk på att inför helgen se över bryggor och andra byggnader i närheten av älven.

Flödena i Råneälven stiger och SMHI har utfärdat en klass 1 varning. Prognosen pekar mot ett flöde som är jämförbart med år 2016. I de övre delarna av älven är dock flödena nära klass 2-nivå.

Flödena i Råneälven stiger och kulmen väntas under helgen.

Klass 1 innebär höga flöden på en nivå som uppkommer i snitt mellan vartannat och vart tionde år och som kan medföra mindre översvämningsproblem. Klass 2 innebär mycket höga flöden på en nivå som uppkommer i snitt mellan vart tionde år och vart femtionde år och som medför översvämningsproblem på utsatta ställen.

Tänk på att du som fastighetsägare har ett stort egenansvar att agera i tid om det finns risk för översvämningar.

Du kan följa utvecklingen på SMHI:s webbplats.länk till annan webbplats

Text: Susanne Lundblom

Bild: Katja Güth Laitila

29 maj 2020

Logotyp