Inställt - Infomöte om enskilda avlopp i Södra Prästholm

Det planerade informationsmötet den 2 april i Södra Prästholm inför inventeringen av enskilda avlopp ställs in för att minska risken för smittspridning av coronaviruset. Du som har frågor ges i stället möjlighet att kontakta kommunen via telefon eller via ett frågeformulär.

Det informationsmöte som skulle ha hållits inför inventeringen av enskilda avlopp ställs in på grund av coronasituation. Du är välkommen att kontakta kommunen via telefon eller ställa dina frågor via ett frågeformulär.

Inventering enskilda avlopp Råneå

Under 2020 fortsätter kommunen inventeringen av enskilda avlopp i Råneå älvdal. Vi kommer under maj till september besöka fastigheter i området för att avgöra om avloppsanläggningen fungerar korrekt. Besöket tar i genomsnitt 20-30 minuter och genomförs av två miljöinspektörer.

För att kunna göra en grundlig inspektion ombeds alla fastighetsägare att göra en deklaration över sin avloppslösning. Deklarationen används sedan som stöd vid kontrollen. Det är därför viktigt att den är så komplett som möjligt. Alla fastighetsägare som är berörda har fått den hemskickad tillsammans med ett informationsbrev.

Det är inget krav att fastighetsägaren är närvarande vid inspektionen och den kommer enbart att ske utomhus. Inspektören lyfter på lock, observerar utsläppspunkt, fotograferar och fyller i en checklista.

Informationsträff inställd

Den 2 april var en informationsträff planerad i Södra Prästholm inför inventeringen. Den har nu blivit inställd.

Ställ en fråga

Du kan ställa frågor via ett frågeformulär som finns på www.lulea.se/enskiltavlopplänk till annan webbplats. Svaren på frågorna kommer sedan att redovisas på sidan. Vill du hellre prata med någon är du välkommen att ringa 0920-45 30 00.

Text: Anita Sundberg

19 mars 2020

Logotyp