Ja till sammanslagning och pop up

Kultur-och fritidsnämnden sa i dag ja till en sammanslagning av Sunderbyns och Gammelstads fritidsgårdar. Det blev även ja till förslaget om en mobil pop up-verksamhet för Luleås unga, en rörlig fritidsgård som ska jobba över hela kommunen med fokus på platser där fysiska fritidsgårdar saknas.

Kultur-och fritidsnämnden sa i dag ja till båda förslagen om fritidsgårdarna.

Bakgrunden till sammanslagningen av fritidsgårdarna i Sunderbyn och Gammelstad är att Ung i Luleå vill utveckla sin verksamhet, exempelvis med en mobil pop up, men har kvar samma budgetram och därför måste se över sina kostnader. Flytten av verksamhet från Sunderbyn till Gammelstad, som klubbades i dag, frigör 742 000 kronor per år.

Däremot ska en del av de inventarier som nu finns i Sunderbyns fritidsgård, som pingisbord och liknande, lämnas till Sunderbyns SSK om de väljer att starta upp ett gym i lokalen. Detta så att unga i Sunderbyn fortfarande ska kunna använda dessa inventarier.

MP, C, V och SD reserverade sig mot beslutet.

Klart för pop up

Det blev det även ja till den mobila pop up-fritidsgården som ska jobba uppsökande i skolor och möta ungdomar i närheten där de bor med särskilt fokus på områden som saknar fysisk fritidsgård.

Den mobila pop up’en har en budget på 1,1 miljoner per år och blir ett komplement till de fasta fritidsgårdarna. Verksamheten ska utvärderas inom ett år.

Text: Therese Hedman

Bild: Shutterstock

Uppdaterad 28 oktober 2020

14 oktober 2020

Logotyp