Jenny Hellman slutar vid Luleå Business Region

Efter sju år som vd för Visit Luleå AB tillträdde Jenny Hellman som vd för Luleå Business Region den 1 oktober 2019. I uppdraget ingick att genomföra bolagsförvärv av Visit Luleå AB och Luleå Näringsliv AB och att bygga upp den nya organisationen och verksamheten i det kommunala näringslivsbolaget. Nu går Jenny Hellman vidare och tillträder i mars sitt nya uppdrag som distriktschef på Skogsstyrelsen.

"Det är med varm hand och varmt hjärta som jag lämnar över stafettpinnen till nästa vd." Jenny Hellman blir distriktschef på Skogsstyrelsen.

Luleå Business Region har idag en väl fungerande verksamhet med en tydlig strategi för att bidra till att utvecklingen av Luleå med fler jobb, branscher, besökare, investeringar och etableringar ökar.

– Det har varit en fantastisk tid och ett privilegium att få bygga upp ett helt nytt bolag från grunden. Det finns idag så mycket kompetens i bolaget och alla kollegor har på ett professionellt sätt bidragit till att forma den verksamhet som nu bedrivs med full framdrift. Det är ett sammansvetsat och högpresterande team där alla brinner för Luleås och regionens fortsatta utveckling och tillväxt. Stort tack också till alla andra som bidragit på resan! Det är med varm hand och varmt hjärta som jag lämnar över stafettpinnen till nästa vd som får ta Luleå Business Region med på den fortsatta resan, säger Jenny Hellman, vd Luleå Business Region.

Fredrik Hansson, styrelseordförande Luleå Business Region:

– Jenny Hellman har gjort ett mycket bra arbete med att bygga upp Luleå Business Region och nu finns det ett fungerande bolag med bred kompetens och många duktiga medarbetare, som kommer att fortsätta arbeta för Luleås och regionens utveckling och tillväxt. Det är alltid trist när duktiga chefer slutar, men jag har full respekt för Jennys beslut och önskar henne lycka till på sin fortsatta resa.

Luleå Business Regions styrelse startar omgående arbetet med att rekrytera ny verkställande direktör och Kjell-Åke Johansson, affärsutvecklingschef, kliver in som tillförordnad vd under pågående rekrytering.

 

Text: Luleå Business Region

Foto: Luleå kommun

Logotyp