Kameror som komplement på Björkskataskolan – beslut om eventuell förlängning tas i februari

Efter återkommande skadegörelse beslutades det i början av 2023 att införa kamerabevakning i vissa korridorer på Björkskataskolan. Nu utvärderas insatsen och den 21 februari ska Barn- och utbildningsnämnden besluta om den ska fortsätta under läsåret 24/25.

Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen utvärderar kamerabevakningen på uppdrag av politikerna i Barn- och utbildningsnämnd. Skadegörelsen uppges ha minskat, och nu förekommer skadegörelsen främst på de ytor där kameror inte är uppsatta. Under 2022 var kostnaderna för skadegörelse 300.000 kronor för att under 2023 minska till 60.000 kronor.

– Vårt förslag är att förlänga beslutet ytterligare en tid framåt, för att i kombination med trygghetsskapande åtgärder skapa en lugn och fin miljö utan skadegörelse, säger Louice Stridsman, skolchef grundskolan.

Samtal med elever, vårdnadshavare och personal

Skolan har haft samtal med elever och en enkät med elevrådet kommer presenteras för Barn- och utbildningsnämnden på deras kommande sammanträde. I stort känner sig eleverna tryggare och att man med hjälp av kamerorna kan lösa olika incidenter som uppkommer. Korridorerna upplevs också vara lugnare av eleverna.

Personalen är också positiv till att använda kameror som ett komplement. De menar att kamerorna främjar lugnet och tryggheten på skolan

Förebyggande åtgärder för att öka tryggheten

I samband med att kameror infördes sattes också olika förebyggande och aktiva åtgärder in för att öka tryggheten på skolan. Björkskataskolan har som ett utvecklingsområde att öka tryggheten, trivseln och arbetsron. Där använder man sig av material från Skolverket som stöd i arbetet.

Skolan har tillsammans med eleverna också utökat aktiviteterna under elevernas raster. Kaféet på skolan har utvecklats och fler möbler till korridorer och uppehållsrum köpts in.

​Björkskataskolan samverkar med socialtjänsten, polisen och fritidsgården, och dessa har haft träffar med vårdnadshavare. Skolan har också genomfört en trygghetsvandring tillsammans med elever, tjänstepersoner från kommunen och andra aktörer.

Ärendelista: Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Camilla Hermansson

Bild: Luleå kommun

Logotyp