Kantgatans lekplats förnyas

Under juli-augusti börjar vi att riva den nuvarande lekplatsen på Kantgatan för att sedan under september börja uppbyggnaden av en ny spännande lekplats.

Ny spännande lekplats är på gång på Kantgatan i Luleå. En större variation i miljön med växtlighet, olika rum och flera höjdnivåer ska locka till lek.

Den gamla lekplatsen rivs under juli/augusti

För att ge plats åt den nya lekplatsen kommer vi under juli/augusti att riva den gamla. Vi börjar med att riva bort asfaltsmaterial för att avsluta med att ta ned lekutrustningen. Under september kommer sedan den nya att börja byggas.

Lekplatsen kommer att kunna användas under en del av arbetet. När det inte längre är säkert att vistas på området kommer vi att stängsla in det.

En lekplats som ska främja barns lek

I den nya lekplatsen vill vi lägga till mer av en lekmiljö med växlande terrängformer och vegetation. Det är något som man inom den senaste forskningen har visat främjar barns lek och fantasi mer än vad en traditionell lekplats gör.

En visionsbild över den tänkta lekplatsens utformning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bild/Illustration: Shutterstock, Luleå kommun

Logotyp