Kasta inte snus i toaletten

Över hälften av alla svenska snusare vet inte om att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten. Det framgar av en undersökning som branschorganisationen Svenskt Vatten har gett i uppdrag. Varje dag slängs fyra miljoner snusprillor i svenska toaletter.

Det och allt annat skräp som spolas ner orsakar utsläpp av orenat avloppsvatten i våra sjöar eftersom skräpet orsakar stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det är lätt att förstå att det sättet att använda våra toaletter på innebär en enorm påfrestning på våra reningsverk och på vår natur.

Snus innehåller (precis som all annan tobak) den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Så om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i vår natur.

Snus - stor bov i våra toaletter

Vår förhoppning är att människor ska förändra sitt tankesätt kring vad man kan slänga i toaletten och inte. Om man inser att det är dåligt att slänga snus i toaletten så kanske man också tänker till lite extra hur man använder toaletten och sitt avlopp innan man tömmer färg, mediciner, spolar ned tamponger, tops, våtservetter, strumpbyxor eller andra saker som inte hör hemma i toaletten.

Snus och allt annat skräp som spolas ner orsakar utsläpp av orenat avloppsvatten i våra sjöar eftersom den innehåller tungmetaller. Dessutom kostar det samhället miljontals kronor i extra reningsarbete.

I Luleå snusar 7 750 personer. Siffrorna baseras på hur många som är över 16 år i kommunen (riksgenomsnittet, 81 % av befolkningen är över 16 år),

FAKTA En miljon svenskar snusar

  • 68 procent av svenska snusare slänger främst snus i toaletten när de är hemma
  • 53 procent av svenska snusare vet inte om att det är skadligt för miljön att spola ned snus i toaletten
  • Läs mer om snus och skräp i våra toaletter på vår webbplats om vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Text: Eva Sundgren

Foto: Pixabaylänk till annan webbplats, Shutterstock

10 april 2019

Logotyp