Köpmantorget kan få ny skepnad

Köpmantorget byggdes senast om 2013. Torgets nya utformning mottogs med blandade reaktioner från Luleåborna. Nu tar Luleå kommun ett omtag och vill utreda hur de tillsammans med verksamheter och fastighetsägarna kan skapa mer liv och rörelse på platsen.

–Vi har inte råd att bygga om hela torget. Men vi är väldigt öppna för en förändring, säger Viktor Wäppling landskapsarkitekt vid stadsbyggnadsförvaltningen.

Bild på Köpmantorget där man ser människor i rörelse och uteserveringen utanför Café Nouveau

Viktor wäppling landskapsarkitekt stadsbyggnadsförvaltningenoch Josefin Bennet-Kjellsson affärsutvecklare Luleå Business Region arbetar tillsammans för utvecklingen av Köpmantorget

Lyssna av tankar och reflektioner

Under våren och sommaren ska Luleå kommun tillsammans med Luleå Business Region träffa verksamheter, fastighetsägare och medborgare för att lyssna på deras tankar och reflektioner om torget.

Avsikten är dock inte att Luleå kommun ska bygga ett helt nytt torg utan man vill utreda vad som kan bevaras och göras om till det bättre.

Till hösten ska Luleå kommun och Luleå Business Region sammanställa resultatet i en rapport som ska ligga till grund för ett beslut om ett eventuellt fortsatt arbete av hur köpmantorget kan utvecklas.

– Köpmantorget är en viktig pusselbit i arbetet med att skapa en långsiktigt attraktiv stadsmiljö som stödjer både handel och besöksnäringen. Det här arbetet är nödvändigt både ur ett säkerhetsperspektiv och för att höja attraktiviteten. Just nu är det en mindre inbjudande plats och det vill vi förändra, säger Josefin Bennet-Kjellsson affärsutvecklare Luleå Business Region

Köpmantorget fick en totalrenovering under 2013 men blev aldrig det torg man önskade. Nu tar Luleå kommun ett omtag och vill utreda hur de tillsammans med verksamheter och fastighetsägarna kan skapa mer liv och rörelse på platsen.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren Mangi

Bild: Luleå kommun, Anita Sundberg

Logotyp