Kursförändring för Ung i Luleå

Från ”ett ställe man hänger på” till ”en plats för ungas personliga utveckling”. Det är resan kommunens fritidsgårdar och hela Ung i Luleås verksamhet gör just nu. I samband med det vill kommunen veta hur ungdomarna och deras föräldrar tycker att fritidsgårdarna ska se ut i framtiden.

Förr var fritidsgården ofta en plats dit unga kom för att hänga efter skolan. Det vill nu kommunens ungdomsverksamhet Ung i Luleå ändra på.

– Vårt uppdrag är att höja livskvalitén för unga från 13 år och uppåt. Vi ska också bidra till personlig utveckling och erbjuda attraktiva mötesplatser, säger Åsa Lundmark, avdelningschef för Ung i Luleå, och fortsätter:

– Som exempel uppmuntrar vi och stöttar unga som vill arrangera saker för andra unga, driva projekt, engagera sig i samhällsfrågor och lära för livet.

 

En av Ung i Luleås verksamheter, D.I.O.R, ger unga möjlighet att ta plats i det offentliga rummet genom exemplevis konst i gångtunnlar.

Tyck till om fritidsgårdarna

Ung i Luleå jobbar med mycket mer än fritidsgårdar, här finns även PeKA (pengar unga kan söka för evenemang), lovverksamhet, Fritidsbanken och den nya mötesplatsen Navet.

Men nu under våren kommer just fritidsgårdarna vara i lite extra fokus.

– Vi ser över fritidsgårdsverksamheten för att kunna göra kursförändringen från hängställe till plats för personlig utveckling, säger Åsa Lundmark.

Här har både unga och föräldrar och vårdnadshavare chans att tycka till. I dag öppnar Ung i Luleå en webbenkät om fritidsgårdarna i framtiden.

– Jag hoppas många vill hjälpa oss skapa bra verksamhet för Luleås unga. Ta chansen att påverka genom att svara på enkäten!

Klicka här för att komma direkt till enkäten.länk till annan webbplats

Text: Therese Hedman

Foto: Luleå kommun och Pexels

02 april 2019

Logotyp