Lättare sophantering i skärgården

Till hösten ska den första miljöbryggan komma på plats i Luleå skärgård. Bryggan kommer förenkla sophanteringen på öarna och först ut är Junkön.

I sommar blir sista säsongen då tunga soptunnor måste lyftas från kaj ner i båt på Junkön. Snart är den nya miljöbryggan på plats.

Upphnadlingen av miljöbryggor vanns av Kalixföretaget GN Skog Mark Hav AB. Till att börja med ska de tillverka en flytande sopsorteringsstation till Junkön i Luleå skärgård.

Sopsorteringsstationen, eller miljöbryggan, är till för att underlätta sophämtningen från kommunens skärgårdsstugor och det rörliga friluftslivet i skärgården. I nuläget måste tunga soptunnor lyftas från land till arbetsbåt, men den nya miljöbryggan innebär att sopbehållare kan lyftas med kran direkt från brygga till båt.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Therese Hedman

Foto: Lisa Lundstedt

Logotyp