Luleå är en del av världen

Varje år tittar kommunen på omvärlden för att se trender som påverkar Luleå. Vad händer och är detta något som hjälper eller stjälper oss när vi vill nå våra mål? I årets omvärldsrapport föreslår kommunen insatser som skyddar miljön och nya sätt att skapa möten och delaktighet bland kommunens invånare.

Kommunen har mål för hur samhället ska utvecklas Länk till annan webbplats.. Bland annat ska alla invånare ha lika förutsättningar till ett gott liv och Luleå ska sluta bidra till klimatförändringen. Bland de omvärldstrender som kommunen behöver bemöta finns bland annat en åldrande befolkning och klimat- och miljöförstöring. Både information och fake news sprids snabbt idag och det påverkar hur människor formar sina värderingar. Digitalisering och ny teknik är över huvud taget en trend som påverkar mycket.

Ett av kommunens hållbarhetsmål är att Luleås invånare är delaktiga i samhällets utveckling.

Hitta balans med miljön

Läget för djur, natur och klimat är idag svårt. Vi människor behöver naturen och klimatet runtom oss för att få mat, vatten och ren luft att andas. Kommunen pekar på behovet att öka farten i klimatomställningen och skydda mer natur. Där föreslås nya grepp och en klok planering inom till exempel transporter, ny teknik och livsstilsmönster.

Minska skillnader mellan invånarna

Skillnaderna i välstånd ökar mellan invånarna. Kommunen lyfter fram behovet av att jämna ut förutsättningarna mellan olika grupper och olika bostadsområden i Luleå. Kommunens invånare behöver få veta vad som händer och vara delaktiga i att forma samhället. Det behövs bostadsområden där personer med olika bakgrund och inkomst kan bo och mötas. Det behöver också skapas miljöer och sammanhang som unga kvinnor uppskattar, för att fler ska vilja bo i Luleå.

Jobba tillsammans

De utmaningar som samhället står för är stora och därför behövs nya sätt att dra nytta av varandras kunskap. Kommunen behöver tänka nytt tillsammans med till exempel föreningar, företag och universitetet.

FAKTA

  • Kommunen gör varje år en omvärldsrapport som underlag i sin planering.
  • Omvärldsrapporten handlar om trender som kommunen inte kan påverka, men som påverkar Luleå.
  • Här kan du läsa omvärldsrapporten Länk till annan webbplats..

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Malin Svedjeholm

Foto: Luleå kommun

Logotyp