Luleå gymnasieskola går mot trenden i riket

Luleå gymnasieskola placerar kommunen bland de 25 procent bästa inom flera områden. Detta enligt Sveriges kommuners och regioners undersökning Öppna jämförelser som släpps idag. Dessutom ökar andelen Luleåelever som tar examen från ett yrkesprogram – vilket avviker från trenden i riket.

– Jag är övertygad om att det är tack vare våra mycket kompetenta yrkeslärare och goda
samverkan med de branscher vi utbildar för, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Andelen Luleåelever som tar examen från ett yrkesprogram ökar.

De områden där Luleå rankas bland de 25 procent bästa kommunerna i landet är

  • andel elever med examen inom fyra år
  • grundläggande behörighet till högskola och universitet inom fyra år.

Siffrorna inkluderar alla elever, även de som påbörjat sin utbildning vid ett introduktionsprogram, vilket erbjuds elever som inte har behörighet för gymnasiestudier.

– Det här är resultat som visar att vi klarar av att ge alla elever en god utbildning som rustar dem för vidare studier, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Större andel än i riket klarar examen

När det gäller andelen examen efter tre år från nationella gymnasieprogram är Luleås resultat bättre än rikssnittet. Resultatet kvalar dock inte in bland de främsta kommunerna, utan Luleå återfinns här bland 50 procent av landets kommuner.

Andelen elever som fick examen efter tre år var vid de högskoleförberedande programmen 82,2 procent (riket 79,4 procent) och vid yrkesprogrammen 74,7 procent (riket 72,2 procent). För yrkesprogram i riket sjunker andelen elever med examen för andra året i rad, medan Luleå istället ökar. Resultatet är dessutom det näst bästa på fem år.

– Vi vet att det kommer vara stor brist på arbetskraft inom flera av de områden vi utbildar för. Ungdomar som väljer ett yrkesprogram har goda chanser till jobb efter examen och vi förbereder dem på bästa sätt, säger gymnasiechef Eva Lindbäck.

Sveriges kommuner och regioner har under våren 2019 jämfört nyckeltal om studieresultat och resurser i de kommunala gymnasieskolorna.

Läs hela rapporten Öppna jämförelser härlänk till annan webbplats

FAKTA

  • I öppna jämförelser gymnasieskola jämförs nyckeltal om studieresultat och resurser på kommunnivå.
  • Genom att följa upp och analysera verksamheten kan både förtroendevalda och verksamhetsansvariga få en återkoppling kring måluppfyllelse samt över kvaliteten på levererade tjänster.
  • Mer information om öppna jämförelser: www.skr.selänk till annan webbplats

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Simon Eliasson

25 mars 2020

Logotyp