Luleå gymnasieskola godkänd kandidatskola för internationell utbildning

Luleå gymnasieskola har blivit godkänd kandidatskola* för International Baccalaureate Diploma Program (IB). Detta är ett steg på vägen för att bli en auktoriserad IB-skola.

– Kandidatperioden går ut på att vi ska fördjupa oss i IB-organisationens filosofi och reglemente. Vi arbetar utifrån en heltäckande handlingsplan där vi ser till att vi uppnår alla krav som IB ställer, säger Helena Åström, IB-koordinator, Luleå gymnasieskola.

Luleå gymnasieskola är nu godkänd kandidatskola för internationell utbildning (IB)som är ett steg i processen att bli en auktoriserad IB-skola.

I handlingsplanen ingår bland annat att ta fram olika policys för den kommande verksamheten; en policy för antagning, en för akademiskt förhållningssätt, en språkpolicy samt en policy för anpassningar och särskilt stöd. Andra delar som måste säkerställas är vilka lärare och vilka kurser ska erbjudas på programmet, vilka lokaler som verksamheten ska bedrivas i och att det finns nog med övriga resurser som programmet kräver.

– Eftersom handlingsplanen är så pass diger är kandidatperioden en lång period i sträckan för att kunna bli en godkänd IB-skola. När alla delar är på plats så går vi vidare till att fylla i ansökan för att bli godkända, men det är fortfarande mycket som behöver ordnas före vi är där, säger Helena Åström, IB-koordinator, Luleå gymnasieskola.

* Endast skolor auktoriserade av IB-organisationen kan erbjuda något av dess fyra akademiska program: förskoleprogram (PYP), grundskoleprogram (MYP), Diploma Program (DP) eller karriärrelaterade program (CP). Kandidatstatus är ingen garanti att tillstånd kommer att beviljas.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Caroline Rönnberg

Logotyp