Luleå kommun polisanmäler film

Luleå kommun har gjort en polisanmälan om hot mot förtroendevalda i kommunen. Bakgrunden till anmälan är en film som publicerats i en Facebook-grupp som kan uppfattas ha ett hotfullt budskap.

Rikard Aspholm, säkerhetschef på Luleå kommun, gjorde polisanmälan och samverkar med polisen i ärendet.

– Det är en markering från vår sida. Hot mot förtroendevalda är ett hot mot demokratin och helt oacceptabelt. Kommunen har ett ansvar för att förtroendevalda ska vara trygga när de utför sitt uppdrag. Vi kommer att ha fortsatt samverkan med polismyndigheten i ärendet, säger Rikard Aspholm.

FAKTA

Text: Stina Östman

10 januari 2019

Logotyp