Luleå kommuns inflyttarverksamhet är i gång

Monica Backman och Julia Hanson verkar sedan i mars 2023 som kommunens nya inflyttningskoordinatorer vid Arbetsmarknadsförvaltningen, Luleå kommun. Verksamhetens främsta uppgift är att underlätta och vara ett stöd för enskilda personer likväl som familjer som vill flytta och etablera sig i Luleå, samt visa på alla möjligheter som erbjuds här. De arbetar nu med att knyta branschöverskridande kontakter, testa nya arbetsmetoder och inkludera många olika funktioner i arbetet kopplat till kompetensförsörjning likväl som kompetensattraktion.

Inflyttningsverksamheten bedrivs som en del av Kompetenslotsen och går idag under arbetsnamnet Team Flytta till Luleå.

Julia Hanson och Monica Backman är Luleå kommuns inflyttningskoordinatorer.

Luleå har bland den lägsta arbetslösheten i Sverige, samtidigt som vi har ett stadigt ökande behov av arbetskraft, speciellt i och med de stora industriinvesteringarna som nu är på gång. Det innebär att vi behöver bli långt fler Luleåbor för att lyckas med framtidens gröna fossilfria omställning.

Monica Backman, som tidigare arbetade som arbetsmarknadskonsult på Arbetsmarknadsförvaltningen, har en bred bakgrund, allt från transportsektorn till utbildning och kompetensförsörjning;

– Det är ett viktigt uppdrag och vi behöver tillsammans tänka nytt och samverka i hela regionen för att lyckas bli fler Luleåbor. Det känns som att vi går en spännande framtid till mötes här i vår region.

Julia Hanson är ny inom kommunen och kommer senast från Norrbottens Handelskammare. Innan dess arbetade hon fem år på North Sweden European Office i Bryssel med påverkansarbete, kommunikation och koordinering.

– Jag vill vara en del av den gröna omställningen i norra Sverige och på Luleå kommun arbetar man på flera plan för att genomföra den utvecklingsresan. Eftersom inflyttning och kompetensförsörjning är avgörande faktorer för att samhället i Norrbotten ska blomstra kopplat till allt som nu sker i regionen, tyckte jag att jobbet kändes som ett betydelsefullt och utvecklande uppdrag, säger Julia.

Inflyttningsverksamheten ska vara behjälpliga i olika frågor exempelvis rörande bostad, arbete, skola och förskola, utbildningar och fritidsaktiviteter, men även tillhandahålla information om sådant som är viktigt för att man ska trivas i Luleå.

– Är du från ett annat land kan vi även guida gällande praktiska frågor, exempelvis i mötet med myndigheter eller det svenska socialförsäkringssystemet, berättar Monica.

Monica och Julia har jobbat på flera fronter under våren för att starta upp verksamheten, inte minst med att knyta kontakter i och utanför Luleå. Ambitionen är även att inkludera Luleåborna för att skapa en förståelse och delaktighet hos medborgarna för att skapa ett välkomnande samhälle.

– Vi måste alla hjälpas åt att skapa förutsättningar för att attrahera människor att vilja flytta hit och jobba, etablera sig och hitta sociala nätverk, säger Julia Hanson.

– Att främja Luleås kompetensförsörjning och kompetensattraktion känns otroligt viktigt. Syftet med inflyttningsverksamheten är att synliggöra Luleå som en attraktiv levnads- och arbetsort och få fler att välja att flytta hit, säger Viktor Kåreborn, chef Tillväxtenheten på Arbetsmarknadsförvaltningen.

För att komma i kontakt med inflyttningskoordinatorerna, mejla kompetenslotsen@amf.lulea.se

FAKTA

  • 51 000 personer behöver rekryteras till Norrbotten fram till 2030 på grund av pensionsavgångar, 15 000 i Luleå. Därtill kommer behovet av arbetskraft till alla investeringar.
  • Bara Luleå kommun behöver rekrytera 1 300 nya medarbetare under 2023.
  • Kommunen ska växa till 100 000 invånare senast 2040.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Maria Näslund

Logotyp